Tlačová správa: Vyhlásenie Fóra života

Od 15. októbra 2020 sa v médiách pravidelne objavujú správy o konflikte záujmov pri prideľovaní dotácií na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Príčinou sú pridelené dotácie na podporu rodovej rovnosti Fóru života (8 200 €) a Poradni Alexis (4 700 €) a nie organizácii Možnosť voľby, záujmovému združeniu žien Aspekt a Aliancii žien – Cesta späť.

Mediálna kritika v denníku SME a v Denníku N proti Fóru života a Poradni Alexis tvrdí, že tieto organizácie neriešia rodovú rovnosť, ale proti nej priamo broja. Dlhoročným členkám predsedníctva Fóra života Anne Verešovej a Anne Záborskej sa podľa portálu www1.pluska.sk „v novej vláde podozrivo darí, natiekli im dotácie tisícky eur“.

Zároveň médiá komunikujú správy, že organizácie Fórum života a Poradňa Alexis n.o. nepracujú v oblasti rodovej rovnosti. Preto chceme verejnosti podať informáciu, že zástupkyne týchto organizácií Marcela Dobešová a Zuzana Stohlová Kiňová sú od roku 2016 členkami Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Výsledky a predovšetkým dopady dlhoročnej činnosti oboch spomenutých organizácií sú najtransparentnejším dôkazom poctivej sociálnej práce s cieľovými skupinami.

Dovoľujeme si vyjadriť znepokojenie nad tým, že rodová rovnosť sa stáva prostriedkom k finančnému zabezpečeniu „feministických“ organizácií. Zastávame názor, že v demokratickej, pluralitnej spoločnosti dodržiavanie ľudských práv a rešpektovanie rovnosti medzi ženami a mužmi sú základnými hodnotami bez ohľadu na spôsob ich dosahovania a ochrany.

Z uvedených dôvodov:

  1. Odmietame rozdeľovanie občianskych organizácií na základe subjektívneho hodnotenia ich činnosti vo vzťahu k výkladu rodovej rovnosti.
  2. Odmietame konflikt záujmov vo vzťahu k osobám Anny Verešovej a Anny Záborskej. Nepoznáme legislatívne dôvody, prečo by organizácie, v ktorých dobrovoľne pôsobia osobnosti, mali byť diskvalifikované len preto, lebo v súčasnosti tieto osobnosti zastávajú verejné funkcie.
  3. Odmietame tvrdenia, že dotácie na podporu rodovej rovnosti sú odmeny organizáciám za získané bodové ohodnotenie. Verejné financie majú ísť za občanom. Organizácia je len vykonávateľom služby vo verejnom záujme pre cieľovú skupinu obyvateľstva, nie cieľom pre jej finančnú podporu!
  4. Odmietame také hodnotiace kritéria bodového ohodnotenia pri prideľovaní dotácii, ktoré nezohľadňujú dopady dotácie na cieľovú skupinu. Dnešná doba pandémie nám ukázala výsledky projektov, ktoré roky boli podporované našimi ministerstvami. Papierové výstupy a publikácie plné teórií nevedia dnes nahradiť skutočnú sociálnu prácu s občanmi, ktorí sa dostali do nepriaznivej sociálnej situácie. V súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme odborných pracovníkov a ľudí prvého kontaktu, materiálne zabezpečenie pre poradne, budovy pre týrané ženy, seniórov, matky a deti v núdzi, ale aj mužov.
  5. Odmietame obvinenia z netransparentnosti. To, že Anna Verešová a Anna Záborská sú dlhoročnými členkami predsedníctva Fóra života, je verejne známe. Sme hrdí na ich historickú aj súčasnú prácu. Ich výstupy nie sú postavené na papieroch a publikáciách, ale na skutočných profesionálnych výsledkoch, ktoré zmenili stovky ľudských životov.

Občianske združenie Fórum života od svojho vzniku zverejňuje všetky výročné správy nad rámec povinnosti, v ktorých uvádzame údaje nielen o štatutárnom zástupcovi, ale aj o členoch predsedníctva, aktivitách a zdrojoch financovania. Od roku 2016 poskytujeme základné sociálne poradenstvo v zmysle Zákona o sociálnych službách a zverejňujeme účtovnú závierku a výročné správy v registri účtovných závierok.

  1. Odmietame jednostranný pohľad na rodovú rovnosť, ktorý je v rozpore s pluralitnou, otvorenou, demokratickou spoločnosťou.

Apelujeme na všetky médiá, aby si v tejto ťažkej dobe našli čas a venovali sa po novinárskej stránke objektívne aktivitám Fóra života a Poradne Alexis n.o. Pošpiniť našu dlhoročnú prácu prostredníctvom mediálnych kampaní je v dnešnej dobe veľmi ľahké a má dokonca až katastrofický dopad v podobe straty dôvery v prácu ľudí, ktorí svoje súkromie, vlastné finančné prostriedky i to najvzácnejšie – čas svojho ľudského života venujú najzraniteľnejším skupinám našej spoločnosti.

Je ľahké zlikvidovať neziskové organizácie, ale nie je vôbec ľahké ich vybudovať a rozvíjať. Týmto verejným vyhlásením sme sa rozhodli začať bojovať za spravodlivosť a úctu k našej práci. Ďakujeme Asociácii odborných pracovníkov sociálnych služieb, že od dnešného dňa preberá advokáciu organizácií Fórum života a Poradňa Alexis n.o.

 

Marcela Dobešová

predsedníčka Fóra života

 

Bratislava, 4. februára 2021

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.