WEBINÁR: Nečakané tehotenstvo v mojom okolí

Fórum života v spolupráci s 4life mission a Poradňou Alexis Vás srdečne pozývajú na online webinár „Nečakané tehotenstvo v mojom okolí“. Webinár pripravujeme v rámci kampane Deň počatého dieťaťa a uskutoční sa 24. 3. 2021 o 17.00 hod. na platforme ZOOM. 

Webinár bude viesť Mgr. Anna Vnučáková z Poradne Alexis, ktorá poskytuje poradenstvo a pomoc neplánovane tehotným ženám v krízovej situácii. V úvodnej prednáške sa dozvieme mnoho cenných informácií priamo od odborníčky, ktorá so ženami v neľahkých životných situáciách komunikuje, poskytuje im podporu a pomáha nájsť riešenie. Po prednáške bude nasledovať diskusia s možnosťou položiť otázku.

Link na webinár Vám zašleme emailom pred jeho začatím, preto je potrebné sa vopred registrovať, tu je link:  https://www.upc.uniba.sk/webinar-necakane-tehotenstvo/…

Účasť na webinári je ZADARMO, avšak dobrovoľným príspevkom môžete podporiť projekty konkrétnej pomoci, vďaka ktorým Fórum života pomáha ženám v náročných životných situáciách. Váš dar môžete zaslať na účet SK25 0900 0000 0050 3335 7295. Ako variabilný symbol uveďte číslo 24032021.

Tešíme sa na Vás,

tím Fóra života, Poradne Alexis a 4life mission

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.