Veľkonočné prianie Fóra života

Milí priatelia,

prijmite od nás prianie k pokojnému a radostnému prežitiu veľkonočných sviatkov. Načerpajme v tieto dni silu, pokoj a Lásku v kruhu našich najbližších.

V mene celého kolektívu Fóra života praje
Marcela Dobešová

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.