Hľadáme dobrovoľníkov!

Dobrovoľníci pre nás predstavujú základnú zložku fungovania celého Fóra života. Len vďaka nim môžu vznikať obrovské a úspešné kampane ako Deň počatého dieťaťa, či  Sviečka za nenarodené deti.

Aktuálne hľadáme dobrovoľníkov ku kampani – Sviečka za nenarodené deti. Kampaň so sebou nesie silný odkaz a poukazuje na tisíce detí, ktoré sa nemohli narodiť a na ktorých ich blízki nezabudli. Dobrovoľníkov pre Sviečku hľadáme všade na Slovensku, nech je nás ešte viac, a môžu tak pomáhať našim koordinátorom, pre ktorých to bude veľa znamenať.

Hľadáme aj ľudí, ktorí sú ochotní stať sa regionálnymi koordinátormi pre kampaň Sviečka. Najmä v regióne Bratislavského kraja, Trnavského kraja, Banskobystrického kraja, Oravy, Liptova, Turca, Južného Slovenska, Horehronia, Košíc a okolia. Prihlásiť sa môžu jednotlivci, ale aj skupiny, spoločenstvá, stretká.

O aké aktivity ide? So všetkými aktivitami ťa oboznámi náš koordinátor dobrovoľníkov – Damián Baránek, ktorého zastihnete na emailovej adrese: dobrovolnik@forumzivota.sk

Každá pomocná ruka sa ráta! Tešíme sa na Vašu správu!

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.