Aktivity poslankyne Európskeho parlamentu Miriam Lexmann (EĽS/KDH)

Sexuálne a reprodukčné práva žien opäť v Európskom parlamente

V nadchádzajúcich týždňoch budeme na pôde Európskeho parlamentu znovu zvádzať intenzívny boj o zachovanie princípu subsidiarity v kultúrno-etických otázkach. Jedná sa o správu chorvátskeho socialistu P. F. Matič o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien, ktorá okrem iného opätovne podsúva právo na potrat a jeho bezpečné a legálne vykonanie ako súčasť zdravotníckej starostlivosti. V KDH sme spoločne s českými partnermi z KDÚ-ČSL iniciovali list predsedovi našej politickej frakcie EPP M. Weberovi s razantnou požiadavkou presadiť odmietnutie tejto správy. Je veľmi pravdepodobné, že tak ako tomu bolo v roku 2013 v prípade zamietnutej správy Estrela aj teraz bude potrebné vyvinúť obrovský politický a občiansky tlak. My v KDH na tom intenzívne pracujeme. Ako môžete pomôcť vy? Apelujte aj na ostatných europoslancov, aby túto správu jednoznačne odmietli.

Príprava uznávania rodičovstva v celej EÚ

Európska komisia začala prípravu návrhu nariadenia, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa rodičovstvo preukázané v jednej krajine EÚ uznávalo v celej EÚ. Vieme, že cieľom je okrem iného práve rozporuplné uznávanie rodinných práv v oblasti, ktorá opäť nie je v kompetencii EÚ.

Súčasťou momentálne prebiehajúcej prípravnej fázy do 12.mája je spätná väzba od občanov. Povzbudzujem vás k vyjadreniu vášho názoru aj v slovenčine tu: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12878-Cross-border-family-situations-recognition-of-parenthood

Náboženská sloboda je súčasťou ľudskej dôstojnosti

Je dôležité chrániť slobodu myslenia, svedomia a náboženstva nielen v našej spoločnosti, ale všade tam, kde tento nedostatok priamo útočí na ľudskú dôstojnosť. Nového premiéra E. Hegera som vyzvala, aby vláda zachovala a naplnila svoj záväzok vytvoriť úrad vládneho splnomocnenca na ochranu slobody náboženstva alebo viery. O jeho ukotvenie v programovom vyhlásení vlády som sa pred rokom intenzívne zasadila. Závažnému prenasledovaniu čelí vo svete aktuálne 340 miliónov kresťanov, ktorí tvoria najväčšiu skupinu spomedzi všetkých utláčaných. Na pôde Európskeho parlamentu sa taktiež dlhodobo zasadzujem, aby EÚ znovu obsadila post osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery tak, ako mi to v liste prisľúbila predsedníčka Európskej komisie U. von der Leyen.

Viac informácií: https://lexmann.eu/ochrana-slobody-nabozenstva-nesmie-zostat-v-uzadi/

Etická umelá inteligencia

Technológie majú slúžiť človeku a jeho dobru. Považujem za svoje poslanie dbať na etický rozmer legislatívy aj v tejto oblasti. Spoločne so špičkovými expertmi vám ponúkam krátke informačné videá, ktorými chcem tiež prispieť k verejnej diskusii o tejto dôležitej téme. Pozývam vás pozrieť si ich na mojej webstránke www.ai.lexmann.eu

Informovala kancelária M. Lexmann

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.