Sieť pomoci informuje

Uvoľňovanie opatrení nám v dnešných časoch dovoľuje opäť rozmýšľať smerom do budúcna. Aj keď doba je naďalej neistá a nevieme čo nás čaká o mesiac či o pol roka, predsa len vnímame to, že sa môžeme voľnejšie nadýchnuť a stretávať s priateľmi, biznis partnermi či potenciálnymi klientami a spolupracovníkmi.

Takto sa z plných pľúc nadychuje aj sietpomoci.sk výsledok projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Na stránke sietpomoci.sk prevádzkujeme celoslovenskú databázu všetkých, ktorí chcú, vedia a môžu pomáhať v rôznych oblastiach života. Pretože ťažká životná situácia človeka nemá len príčinu, ale aj následok a našou ambíciou je vytvárať sieť spolupracujúcich organizácií, špecializovaných odborníkov a dobrovoľníkov, ktorí poskytnú odbornú pomoc jednotlivcom alebo rodinám v krízových situáciách. 

Sme veľmi radi, že sa môžeme viac kontaktovať a spájať s tými, ktorým tiež na tejto myšlienke záleží a chcú sa zapojiť do Siete pomoci. Len za prvú polovicu mesiaca máj je to do 10 nových partnerstiev. Veríme, že spoločným spojením síl dokážeme viac. 

Pozývame aj Vás, kliknite si na sietpomoci.sk, zistite viac a kontaktujte priamo kontaktné miesto alebo regionálneho pracovníka vo vašom kraji. Otázky môžete posielať aj na martin.agner@forumzivota.sk

Veríme, že spoločným spojením síl dokážeme viac!

Martin Agner, hlavný koordinátor Siete pomoci

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.