Hľadáme kľúčového dobrovoľníka pre najväčšiu kampaň Fóra života

Staňte sa koordinátorom Sviečky za nenarodené deti v Bratislavskom alebo Trnavskom samosprávnom kraji.

Budete:

–          vedieť informovať a koordinovať regionálnych koordinátorov  

–           manžérom, nejde o fyzickú námahu

–          propagovať a prezentovať projekt v teréne podľa potrieb

Mali by ste mať:

–      schopnosť komunikovať a nadväzovať nové kontakty

–      zápal pre život

Ponúkame:

– 200 eur za spoluprácu plus preplatenie nákladov

– možnosť vyskúšať si manažérske zručnosti priamo v praxi v celoslovenskej kampani pod dohľadom skúseného koordinátora kampane

– dobrý pocit z pomoci pri šírení dobrej myšlienky a zmysluplne strávený čas. 

Kontaktná osoba: Martin Agner, martin.agner@forumzivota.sk 

Martin Agner, Andrea Žiaková, Fórum života  

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.