V Prešovskom kraji sme rozbehli konkrétnu a udržateľnú pomoc znevýhodneným: Montessori dielničky pre rómske deti

Nikolka (7) je prváčka, ktorá po roku v škole ešte nepochopila, že za grafickým znakom číslice a písmena sa skrýva konkrétny počet či hláska. Maruška (8) ako druháčka ešte stále nepozná všetky písmenká, je veľmi roztržitá. Peťko (8) má problém so sluchom a v reči zaostáva, hoci je bystrý. Tieto deti pochádzajú z rómskej osady neďaleko Prešova, o ich zaostávanie v škole sa pričinila aj nepriaznivá kovid situácia a lockdown.

Uvedomujeme si, že ak týmto deťom nepomôžeme teraz, potom bude neskoro. Do školy síce chodia, no klasický vzdelávací systém im pomôcť nevie. Bez základov a abstraktného myslenia je nemožné ďalšie vzdelávanie, tieto deti sú odsúdené na to, aby skončili ako tisíce ďalších rómskych detí na Slovensku: nedokončenie základnej školy (kvôli opakovanému prepadnutiu), ťažká zamestnateľnosť, príťaž pre spoločnosť, výchova vlastných detí podobná tej, akú dostali…

No ochotu majú deti i rodičia. Spolupracujú. Preto Fórum života rozbehlo v spolupráci s Gréckokatolíckou rómskou misiou Montessori dielničky pre rómske deti na Sigorde. „Máme za sebou už prvé hodiny práce v tejto špeciálne zariadenej učebni. Deťom sa v nej veľmi páči, nachádzajú v nej “potravu pre zmysly i myseľ”,“ opisuje prvé momenty naša koordinátorka Ivka Németová, ktorá pôsobí na Sigorde.  Ivka je užasnutá, aké pokojné, pracovité a sústredené vedia byť v tejto učebni rómske deti. “Znevýhodneným sa väčšinou pomáha formou potravín či oblečenia – ale takto sa z tej biedy nevymania,” opisuje. “Preto sme sa rozhodli pre udržateľnú konkrétnu pomoc: poskytnúť takýmto deťom vzdelanie. Toto je cesta k ich samostatnosti,” a dodáva, “Montessori pedagogika sa vyvinula práve pri práci s deťmi zo zanedbaných talianskych štvrtí. V takejto špeciálne prispôsobenej učebni vidím, že rómske deti úplne skvelé nasávajú všetko, čo vidia, a svojou šikovnosťou nezaostávajú za svojimi rovesníkmi z majority. Len im treba dať šancu!”

Paralelne sa pracuje aj s rodičmi týchto detí. No o tom nabudúce.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U.S.Steel Košice, s.r.o.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

Andrea Žiaková, Ivana Németová, Fórum života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.