O Výpožičke pre Pamätník nenarodeným v Trnave sa nehlasovalo

Tento utorok 29.6.2021 sa konalo Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na ktorom sa mala prerokúvať aj žiadosť združenia Naše mesTTo o výpožičku pozemku na cintoríne na Kamennej ceste pre zámer umiestnenia Pamätníka nenarodeným deťom. Mestské zastupiteľstvo však napokon o tomto zámere nehlasovalo.

„Toto rozhodnutie nás prekvapilo. Už rok sme intenzívne komunikovali s predstaviteľmi mesta Trnava, tak aby sme našli spoločný konsenzus prijateľný pre obe strany. Na základe požiadaviek mesta sme projekt 4-krát prepracovávali a od mesta sme nežiadali žiadnu finančnú spoluúčasť. Zároveň majetková komisia mesta Trnava tento zámer schválila a súhlasné stanovisko vyslovil aj správca cintorína na Kamennej ceste. Ideme však s chuťou ďalej a tešíme sa na september,“ uviedla Zuzana Bošnáková z tímu Naše MesTTo, ktorý projekt pripravuje.

Za projektom stojí aj nemocničný kaplán Rudolf Kopinec: „Pamätník nenarodeným deťom považujeme za nekonfliktnú myšlienku. Pietne miesto ktoré napomáha prijatiu nečakanej, náhlej tragickej zmeny v živote. Tiež umožňuje v tichu a pokore vysporiadať sa s dávnymi traumami, kedy nebolo možné si nenarodené dieťa vyžiadať a s úctou ho pochovať. Vo svojej práci sa stretám s rodičmi, ktorí takouto skúsenosťou prešli, a možnosť pochovať svoje dieťa alebo si ho uctiť na pietnom mieste, vnímam ako veľmi dôležitú súčasť ich vyrovnania sa s touto náročnou a bolestivou situáciou. Verím, že tento projekt nakoniec nájde podporu a bude sa o ňom na najbližšom zastupiteľstve rokovať.“

Pamätníky v mestách poznáme rôzne – v našej kultúre sú to morové stĺpy, pamätníky vojnovým hrdinom, dejateľom, partizánom či obetiam totality atď. Takéto pietne miesto si zaslúžia nie len nenarodené deti, no najmä ich rodiny, ktoré sa musia hrdinsky vyrovnať s nečakanou tragickou zmenou životnej situácie. Takéto pamätníky nie sú raritou ani vo svete.

„Som presvedčený, že umelecké stvárnenie, ktoré sme vybrali a prezentovali má svoju nespochybniteľnú umeleckú kvalitu a bolo by skrášlením a dôstojným pietnym miestom na mestskom cintoríne. Ako jeden z dôvodov na stiahnutie tohto návrhu z hlasovania bola uvedená moja neúčasť. Tú som však avizoval už skôr a aj kvôli etickému kódexu poslanca by som sa na hlasovaní o tejto záležitosti nezúčastnil. Zároveň boli na zastupiteľstve prítomní a pripravení prezentovať tento projekt dvaja zástupcovia nášho projektového tímu, ktorí nakoniec nemohli vystúpiť, nakoľko poslanci odhlasovali vyňatie tohto bodu z rokovania a presunuli ho na september,“ povedal mestský poslanec a zároveň štatutár Naše MesTTo o.z. Rasťo Mráz.

„Som sklamaný z prístupu mesta Trnava a väčšiny poslancov MZ, ale to nás neodrádza od ďalšej práce. Jedným z našich cieľov bolo, a aj naďalej zostáva, skultúrnenie verejného priestoru. Som presvedčený, že pamätník nenarodeným deťom má význam a každé mesto by malo mať takéto pietne miesto. Preto budeme aj naďalej pokračovať v našom úsilí,“ na margo včerajšieho zastupiteľstva uviedol člen prípravného tímu Marek Domes.

Tím projektu Pamätníka nenarodeným – Naše MesTTo o.z. s vďakou všetkým, ktorí ho v tomto úsilí podporujú, intenzívne pokračuje v prácach na projekte a verí, že sa v septembri stretneme na mestskom zastupiteľstve, kde sa o projekte bude hlasovať.

Podporiť tento projekt môžete modlitbou, osvetou, ako dobrovoľník a aj finančne – príspevkom na transparentný účet č. SK 54090 0000 00051 7125 8375. Ďakujeme.

Viac informácií o projekte nájdete na: http://www.nasemestto.sk/pamatnik/

Zuzana Bošnáková, Naše MesTTo o.z.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.