Prípravy na Sviečku za nenarodené deti v plnom prúde

Celoslovenská kampaň Sviečka za nenarodené deti sa nezadržateľne blíži. Teraz sa venujeme nákupu sviečok, distribúcii sviečok z minulého roka a komunikácii s mediálnymi partnermi. Takisto dávame do pozornosti našu výzvu – stále hľadáme koordinátora pre Trnavu. Sledujeme, ako sa postupne všetky čiastkové práce zlievajú a smerujú k spoločnému cieľu – byť v čase našej kampane pripravený – či už priamo fyzicky medzi vami, alebo kvôli pandemickým opatreniam len virtuálne. 

Naša koordinátorka Ivana Németová nám poslala zo Sigordu takýto milý pozdrav: 

Dnes som zapojila deti z rómskej osady v Abranovciach (mladšie z nich sú zapojené do Montessori dielničiek) do prípravy. Iniciativa prišla od nich, deti samé začali prosíkať, že chcú prísť pomáhať na Sigord (kde máme Centrum rómskej misie), tak som hľadala, čo užitočné môžu urobiť. Dala som im lepiť nálepky na sviečky, aby tak boli pripravené na ďalšiu distribúciu na východné Slovensko. Momentálne ich je u nás 8000 kusov. 

Nemohli sme však zobrať všetky deti, ktoré chceli ísť, a preto túto aktivitu sprevádzali veľké emócie: chlapček Lukáš sa rozplakal, že aj on chce ísť lepiť sviečky.

Deti si po dnešnom celom dni makačky povedali: „už len 7000 sviečok a už to budeme mať…“ iní zase navrhovali: “Keby sme tu ostali do noci, tak by sme to už celé mali” alebo niektorí zas hovorili: „Keby sme sem prišli už o 7. ráno, tak by sme to už mali. Zajtra musíme prísť skôr alebo tu ostaneme spať.“ 😀  Pravda je, že za jeden deň sme stihli asi tisíc kusov.  Lepíme, lepíme, lepíme ďalej…”  🙂 

Popri práci nás okrem detského džavotu sprevádzajú rómske piesne i rôzne kresťanské piesne, ktoré ich učíme na omšu. Každopádne, dôsledne som im vysvetlila, prečo to vlastne robíme…. A, zdá sa, zanechalo to aj svoje ovocie: po práci sme sa išli pomodliť desiatok korunky do kaplnky, a keď som sa spýtala, že za čo sa pomodlime, odpoveď bola: ZA NENARODENÉ DETI! 🙂

 

Veľmi si vážime, že Sviečka má medzi vami svoje miesto. Ďakujeme každému jednému z vás za podporu – či už modlitbou, konkrétnou pomocou, dobrovoľníctvom alebo finančným darom. Bez Vás by to nebolo možné! 

Ak chcete finančne podporiť kampaň Sviečka za nenarodené deti, pošlite dobrovoľný príspevok na č.účtu: IBAN SK25 0900 0000 0050 3335 7295. Ďakujeme!

Andrea Žiaková

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.