Vyhlásenie Fóra života ku Dňu boja za slobodu a demokraciu

17. novembra, v Deň boja za slobodu a demokraciu, si pripomíname tridsiate druhé výročie vyvrcholenia zápasu o slobodný a demokratický charakter štátu. Tento zápas začali kresťania sviečkovou manifestáciou už rok pred novembrom 1989. Demokracia a sloboda nie je samozrejmosťou, ale životným zápasom, v ktorom nesmieme poľaviť. Dôkazom toho je aj dnešná situácia na Slovensku. Denne sa vo verejnom, ako aj v súkromnom živote, stretávame so sklamaniami, zraneniami, zastrašovaním, zosmiešňovaním, manipuláciou, klamstvami,  diskrimináciou a delením ľudí.

Demokracia charakterizuje formu politickej vlády, ktorá je oprávnená a vykonávaná ľuďmi pre dobro ľudí. Dobro poznáme po ovocí skutkov a slov nielen politikov, ale aj odborníkov a bežných občanov. V čase pandemickej situácie, hospodárskej a ekonomickej krízy sa musíme dôrazne postaviť proti anarchii, chaosu v politických ako aj v spoločenských aktivitách. Verejná moc nesmie byť zneužívaná na obmedzovanie slobody a demokracie, ale práve naopak, má byť využívaná na ochranu a starostlivosť o človeka a to predovšetkým o človeka v nepriaznivej sociálnej situácii.

Demokracia si však vyžaduje poriadok a zodpovednosť. Zodpovednosť každého z nás. Každého politika, ale aj zodpovednosť každého odborníka, ktorý pôsobí v ktoromkoľvek pracovnom odbore, či už je to  školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, doprava, hospodárstvo, životné prostredie…

Apelujeme zvlášť na všetky média a novinárov, politické strany a politikov, aby nerozdeľovali spoločnosť na progresívcov, (ktorí sa snažia uviesť do chodu politické procesy a v nich nanovo definovať základné ľudské práva) a na kresťanov, ktorí sú zástancami práv, ktoré patria človeku prirodzene, nie preto, že o tom niekto rozhodol. Rôzne životné štýly ľudí si vyžadujú tolerantnosť a úctu jedného k druhému.

Liberálna demokracia bez zodpovednosti za spoločné dobro, za svoje okolie, blízkych, či núdznych sa stáva egoistickou a vedie k anarchii a beznádeji. Kresťania vo verejnom  živote a kresťanské organizácie sú dlhodobo zosmiešňované, spochybňuje sa ich profesionálna práca. Strach a pochybnosti z budúcnosti vedú ľudí k frustrácii, beznádeji, ale aj k nenávisti.

Toto je obraz dnešnej spoločnosti na Slovensku.

Vyzývame preto všetky mienkotvorné média a novinárov, aby lož, manipulácia a hejtovanie nemali miesto vo verejnom diskurze. Snažte sa hľadať pravdu – pravdu celú, nielen jej útržky.

Vyzývame tiež politikov a politické strany, aby ich spoločenské postavenie, moc a peniaze boli len prostriedkom. Predstavte nám víziu, ktorá povedie našu krajinu k prosperite, k službe druhým, k rozvoju potenciálu, ktorým naši občania ešte stále disponujú, (vedomosti, skúsenosti, zručnosti…), aby kvalitní a pracovití odborníci neodchádzali z našej krajiny a neuťahovali sa do ústrania.

Vyzývame aj všetkých lídrov z verejného, zo spoločenského a občianskeho života: Prestaňte stále bojovať proti niekomu a niečomu. Nezabudnite sa o slobodu starať a kultivovať ju. Prevezmite zodpovednosť za spoločné dobro.

 

Marcela Dobešová

predsedníčka Fóra života

 

Bratislava, 17. novembra 2021

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.