Tri skutočné príbehy z Feminy

Tieto príbehy sú z Centra konkrétnej pomoci Femina, ktorá pôsobí v Prešove. Od otvorenia poradne do dnešného dňa majú 150 klientov.

 Naša poradkyňa Milka Psárová opisuje tri skutočné príbehy, ktoré jej aktuálne ležia na srdci. Ale treba spomenúť, že v mesiaci december sa viaceré rodiny na Feminu obrátili so žiadosťou o pomoc. 

“Našim cieľom je zmierniť ich neľahké životné situácie. Hľadáme spoločne riešenia a východiská, zabezpečujeme základné sociálne poradenstvo, sprostredkovávame odborné špecializované poradenstvo a pod.  Do  týchto činnosti práce sme vo veľkej miere zakomponovali aj pomoc pri poskytovaní materiálnej pomoci rôzneho druhu, nadobudnutú od súkromných darcov,  či partnerských organizácii. V ojedinelých prípadoch sme poskytli finančnú  pomoc na úhradu šekov alebo výdavkov, ” vysvetľuje M. Psárová. 

Mama zomrela, otec alkoholik

Pomáhame rodine, kde pozostalí len nedávno pochovali matku 3 detí.  Dôvodom úmrtia bolo ochorenie na Covid -19. Manžel nebohej je ťažký alkoholik, a preto chce najstarší syn prevziať zodpovednosť za súrodencov. Chlapec má iba 19. rokov.

Z rozhovoru s chlapcom vyplýva, že uvažuje nad predajom rodinného domu. Chcel by kúpiť byt a presťahovať sa do neho len so súrodencami. Deti na otca zanevreli, nikdy sa o nich nestaral. Preto sa rozhodol vychovávať súrodencov sám. Rad by sa naučil základom hospodárenia s peniazmi, o čom svedčia aj jeho rozhovory s príbuznou, kedy sa často pýta, čo koľko stojí, či sa to oplatí kúpiť a ako to robila mama…

Zo strany Feminy je plánované – podľa potreby –  rodine zabezpečiť pomoc pri poskytovaní  právneho a psychologického poradenstva, taktiež poskytnúť odborníka na tému základy finančnej gramotnosti a takisto v prípade potreby doručiť materiálnu pomoc.

Neplánovane tehotná mama už s dvoma (chorými) deťmi v záhradnom domčeku

V ďalšej rodine, s ktorou aktuálne pracujeme je neľahká situácia matky s 2 deťmi – jedno dieťa je onkologický pacient, diagnóza druhého dieťaťa je autizmus. Rodina zažívala v minulosti domáce násilie zo strany druha – biologického otca detí. Bolo na neho opakovane  podávané trestné oznámenie. Aj z týchto dôvodov matka so starším synčekom v súčasnosti navštevuje psychologickú poradňu.

Matka je aktuálne neplánovane tehotná, druh je z toho opäť „nervózny“ a núti ju ísť na potrat. Rodina žije v záhradnej chate, v nehnuteľnosti bez súpiného čísla. Pre zásielky si zriadili P.O. BOX  na pošte, v podstate nemajú vlastnú adresu.

Po kontaktovaní matky ohľadom situácie v rodine bolo vykonané zmapovanie okolností, najmä z dôvodu zistenia, v akých podmienkach žijú deti. Vysvitlo, že majú teplo, elektrinu, pitnú vodu … teda základné životné potreby. Napriek tomu bola matke navrhnutá možnosť núdzového bývania v zariadení pre matky s deťmi. Tento druh pomoci aktuálne riešime.

Centrum konkrétnej pomoci Femina takisto poskytla aj materiálnu pomoc, plus je prisľúbená v budúcnosti komplet výbava pre narodené dieťa (kočiar, vanička, prebaľ. pult, výbavička, postieľka…  Veci sú pripravené na odvoz.)

Neplánovane tehotná matka 5 detí, ktorú opustil manžel 

Do Feminy sa nám ozvala  27 ročná matka. Má 5 detí a teraz je opätovne neplánovane tehotná. Manžel ju kvôli tehotenstvu opustil. Trvá to už 2 mesiace, nedvíha jej telefón. Matka je v 12 týždni tehotenstva, uvažovala o interrupcii, nútil ju k tomu aj manžel, avšak momentálne je definitívne rozhodnutá, že si dieťa ponechá. Potrebuje oporu, trápi ju aj to, že manžel sa prestal o nich zaujímať a tiež prispievať na domácnosť a deti.

Zo strany Feminy bola poskytnutá materiálna pomoc pre komplet všetkých členov rodiny –  deťom oblečenie, obuv, hračky, drogéria plus matke potrebné veci. Ďalej je pre nich pripravená úplná výbava pre zatiaľ nenarodené dieťa, plus plánované poskytovanie plienok, eventuálne sunar. Taktiež sa  prehodnotí  možnosť zaradenia do programu Zachráňme životy. V  prípade, že manžel nebude spolupracovať, bude potrebné zo strany Feminy zabezpečiť aj bezplatné právne poradenstvo.  

Ku koncu roka ďakujeme všetkým, ktorí nás podporovali. Tí, ktorí by tak chceli urobiť, môžu zaslať ľubovoľnú čiastku na číslo účtu SK25 0900 0000 0050 3335 7295.

Ďakujeme! 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.