Projekt Zachráňme životy vstúpil do 15. ročníka, privítal 200. bábätko

Na prahu nového roka 2022 sme vstúpili do 15. ročníka projektu Fóra života Zachráňme životy.  Odmenou nám všetkým bolo narodenie 200. bábätka,  ktoré sa narodilo mladej mamičke Monis.  Na začiatku decembra prekonala ochorenie COVID_19, a tak skončila na dva týždne v karanténe. Našťastie mala slabý priebeh ochorenia. Chlapček Markus sa narodil koncom decembra. Je zdravý a aj mamina je už v poriadku. Veľmi pekne vám ďakujú za všetku pomoc.

„V roku 2021 by som rada osobitne vyzdvihla vzájomnú spoluprácu v rámci projektov Fóra života a ostatných pomáhajúcich organizácií na jednotlivých prípadoch v tomto zložitom covidovom období. Počas pandemickej situácie súvisiacej s covidom 19 sme v spolupráci s partnerskými organizáciami priebežne zabezpečovali finančnú, hmotnú a potravinovú pomoc pre tehotné ženy, matky s deťmi  a rodiny v zložitej životnej situácii. Vďaka hľadaniu spoločného riešenia a odbornou prácou s klientkami  sa nám vo viacerých prípadoch podarilo nájsť návrh riešenia, ktoré bolo pre ne akceptovateľné a posunulo ich dopredu. Najčastejšie sme riešili príbehy žien a rodín v ťažkej životnej situácii, tehotné, bez strechy nad hlavou, bez podpory rodiny, partnera, pre ktoré bola interrupcia neakceptovateľná alebo z časových dôvodov nemožná,“ vysvetľuje Mária Demeterová, koordinátorka projektu Zachráňme životy.

Ženy, príjemkyne pomoci, ktorých bolo v roku 2021 sedemnásť (17) boli rozličného veku, s rozličným osudom, často kruto týraným.  Ale jedno mali spoločné. Bez pomoci ľudí ochotných pomôcť by to veľmi ťažko zvládli. Priemerne im bolo mesačne vyplatených spolu viac ako 4500 eur, spolupracovali sme so 31 pomáhajúcimi organizáciami. Predovšetkým vďaka  darcom, spolupracovníkom a dobrovoľníkom môže projekt úspešne pokračovať.

Zo 16 bábätiek, ktoré sa v roku 2021 narodili, žijú všetky so svojimi maminami a niekedy aj s viacerými súrodencami. „Sme s nimi v kontakte aj po skončení v projekte, nikdy ich nenecháme bez riešenia, hoci hmotná a finančná pomoc by sa im zišla aspoň do troch rokov veku dieťatka. Ani jedna z mám neľutovala, že sa rozhodla dať život svojmu dieťatku. Naopak, často  najmladší člen rodiny dodáva energiu rodine aj v ťažkej situácii. My im žiadne riešenie nenanucujeme, z našej strany je to len návrh. Vždy zdôrazňujeme, že rozhodnúť sa musia samy, ale musia mať potrebné informácie,“ dodáva Mária Demeterová.

Niekoľko štatistických údajov z tohto roka 2021

Za 14 rokov trvania projektu

 • Počet narodených bábätiek 200
 • Počet žien zaradených do projektu 213
 • Počet riešených prípadov 3355
 • Počet pravidelných darcov cez systém ZŽ 592
 • Suma darovaných prostriedkov 540 383,65 €
 • Počet spolupracujúcich organizácií  49

Rok 2021

 • Počet narodených bábätiek 16
 • Priemerný mesačný počet žien zaradených do projektu 17
 • Počet riešených prípadov 243
 • Počet darcov cez systém ZŽ 52
 • Suma darovaných prostriedkov 65 271,77 €
 • Počet spolupracujúcich organizácií  31

Bez ľudí dobrej vôle, ochotných pomôcť, by nemali šancu to zvládnuť. Preto spolu s ostatnými matkami s deťmi a rodinami ďakujeme všetkým darcom, spolupracovníkom a dobrovoľníkom, ktorí nezištne pomáhajú. Aj vašou zásluhou sa môžu  ďalšie krásne deti narodiť. V mene príjemkýň pomoci vám zo srdca ďakujeme.

Nech je váš nový rok 2022 naplnený pokojom, radosťou, zdravím, tvorivosťou a spolupatričnosťou.

Viac na www.zachranmezivoty.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.