Mimoriadne správy z našej hranice

Prihovárame sa vám zo Sniny, priamo od Zuzky Gajdošovej, ktorá vďaka Sieti pomoci organizuje konkrétnu pomoc za našou hranicou, priamo na Ukrajine. 

Zuzka, aká je situácia na hranici? 

Na slovenskej strane by som povedala že je všetko perfektne zabezpečené (strava, prvá pomoc, kontaktné centrá, množstvo dobrovoľníkov, dobrá organizácia atď.). Veľmi smutná je však situácia na ukrajinskej strane. Kým ukrajinské ženy a deti prejdú cez prechod, stoja hodiny a hodiny bez ničoho. Napriek veľkej snahe miestnych občanov poskytnúť utečencom pomoc, dochádzajú im zásoby, obchody nemajú potraviny, základné vybavenie pre deti. 

Dá sa to nejako vyriešiť? 

Našou výhodou je, že na ukrajinskej strane máme svojich partnerov. Prostredníctvom nich zabezpečujeme pomoc na ich strane. Konkrétne to znamená, že v obci Pčoliné nám pán starosta poskytol priestory kultúrneho domu, kde zhromažďujeme zásoby potravín, liekov, hygienického vybavenia pre deti a ženy a ukrajinskí partneri plynulo zabezpečujú odvoz priamo na ukrajinskú stranu. Ukrajinskí dobrovoľníci preberú tieto zásoby a priamo ľuďom stojacim v kolónach poskytujú pomoc a rozdávajú čo je potrebné. 

Čo by ste potrebovali a čo nie?

Potrebujeme – jednorazove taniere, misky, poháre, príbory. Lieky od bolesti, horúčiek, hnačiek, čaje, sušienky, hygienické potreby (toaletný papier, plienky, vreckovky), balenú vodu. Stále potrebujeme deky, matrace, spacie vaky. Z potravín sa osvedčili trvanlivé potraviny, ale aj napríklad salámy a iné vákuovo balené mäsové výrobky a konzervy. Polievky do hrnčeka.

Nepotrebujeme zatiaľ ošatenie a hračky.

Čo vás osobitne zasiahlo pri poskytovaní pomoci pre ukrajinu

Mňa ako matku zasiahla predstava, že by mal môj syn do večera narukovať do armády. Rozmýšľala som, ako by som ho pustila. Ukrajinské matky majú v tom jasno – potrebujú pre svojich mladých, často len 18 ročných synov nepriestrelné vesty, aby boli aspoň trochu chránení. Bol to pre mňa silný zážitok, takto som doteraz o vojne nepremýšľala. Verím, že im čoskoro budeme môcť byť nápomocní aj v tejto oblasti.

Chcete ešte niečo dodať? 

Chcem povedať, že vznikla krásna vlna solidarity, lásky a podpory. Len keď vnímam situáciu komplexne, uvedomujem si, že toto nie je len o súčasnej podpore, o postaraní sa o týchto ľudí dnes. Uvedomujem si, že teraz sa presúvajú ženy s deťmi, z ktorých väčšina má kam ísť. Prichádzajú si pre nich príbuzní a známi z Čiech, Poľska i Slovenska. Ženy z ťažkých vojnových oblastí ešte nedorazili. Nedorazili ranení. Chcem veľmi pekne poprosiť vás všetkých – nevyčerpajme si zásobu solidarity dnes, nepreplňme dnes sklady keksíkmi, keď možno zajtra nebude toho, kto by nakúpil chlieb. 

Ďakujem za rozhovor Zuzane Gajdošovej

Andrea Žiaková

Podporiť činnosť Feminy možno prostredníctvom dakujeme.sk alebo cez vyhlasenú verejnú zbierku Fóra života:

Fórum života zriadilo zaregistrovanú verejnú zbierku, kde môžete finančne pomáhať a podporovať prácu našich poradkýň Poradní Femina (Snina, Prešov, Levice). V súčasnej zložitej situácii riešia prioritne rodiny prichádzajúce z Ukrajiny.

Údaje o Verejnej zbierke – názov: FEMINA 2022

Registrácia Verejnej zbierky č.: 000-2021-041035

Účel Verejnej zbierky: Financovanie prevádzky poradní FEMINA v poskytovaní konkrétnej pomoci pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, rodín, núdznych, chorých a slabých. Podpora prevencie, vzdelávania, poradenstva a konkrétnej pomoci v oblasti diskriminácie a násilia.

Organizátor: Fórum života, neinvestičný fond

IBAN: SK2209000000005115330109

VS: 2022

Text/poznámka: rodiny z Ukrajiny

ĎAKUJEME!

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.