Nový projekt Plánuj prirodzene pomáha manželským párom

Rozbieha sa nový projekt Plánuj prirodzene, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou otca arcibiskupa Cyrila Vasiľa, predsedu Rady pre rodinu KBS a Centra konkrétnej pomoci FEMINA. Hlavným dôvodom vzniku projektu bola najmä túžba pomôcť manželským párom v oblasti prirodzených metód plánovania rodičovstva (PPR). 

Janka Fedešová Lakomčíková,  koordinátorka projektu vysvetľuje: “Projekt PLÁNUJ PRIRODZENE je projektom o prirodzených metódach plánovaného rodičovstva, ktoré predstavuje ako rovnocenné, vedecké, bezpečné a spoľahlivé. Ponúka odpovede na základné otázky týkajúce sa PPR vyvracia mýty v tejto oblasti a zároveň dáva na pravú mieru aj naliehavé otázky manželského a rodinného života, ktoré s touto témou súvisia.”

Projekt združuje kňazov, ale aj laikov, ktorí aktívne aplikujú metódy PPM. Ďalej sa do projektu pridali odborníci a to konkrétne: gynekológovia, psychológovia, bioetici, teológovia a mnohí ďalší. “Je teda spoločným dielom vzájomnej spolupráce a hľadaní odpovedí cirkevných predstaviteľov a laikov,”

Výstupy projektu Plánuj prirodzene

V prvom rade pôjde o videosériu pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o tému PPR.           Anna Siekelová riaditeľka Centra konkrétnej pomoci Femina a zároveň odborná garantka projektu vysvetľuje: “Budeme však otvárať aj najpálčivejšie a aktuálne otázky, ktoré manželské páry riešia. Pôjde najmä o oblasti rodiny, vzájomného manželského života či manželskej čistoty – prijatie počtu detí, spolupráca na Božom pláne, boj so zdržanlivosťou a pokušením, manželská intimita a jej úskalia, problémy s počatím a podobne. V týchto videosériách vystúpia školitelia jednotlivých PPR, gynekológ, psychológ, bioetik, jednotliví laici a kňazi,” Projekt sa však týmto nekončí. Pre kresťanské manželské páry sú dôležití aj kňazi, na ktorých sa často obracajú so svojimi otázkami a problémami. Organizátori preto myslia aj na nich a Anna Siekelová pozýva kňazov: “pripravujeme webinár, ktorý bude určený kňazom. Takto vytvoríme pre nich miesto na vzdelávanie sa v PPR, aby mohli kvalitnejšie a lepšie vykonávať svoju pastoráciu.”

Rôzne metódy nie sú konkurenciou

Existujú viaceré metódy PPR, ktoré môžu niektorí chápať ako vzájomnú konkurenciu. Hlavná garantka projektu Plánuj prirodzene to však vidí inak. “Náš projekt si  nedáva za cieľ preferovanie jednej metódy, ale PPR ako komplexného riešenia tejto naliehavej otázky. Jednoducho, ako rozmanitosť metód, ktoré si môžu manželia vybrať podľa toho, ktorá im najviac vyhovuje,” na záver konštatuje Anna Siekelová.

Tento projekt stojí na práci dobrovoľníkov, ale vyžaduje si aj finančné výdavky, ktoré budeme musieť pokryť, preto ak by ste nás chceli podporiť, čo i len malou sumou, veľmi nám to pomôže a uže teraz ďakujeme za vašu štedrosť. Informácie k podpore nájdete na stránke www.centrumfemina.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.