Bioetické okienko Fóra života

Bioetické okienko Fóra života: Júnový parlament, škandál s liekmi, transrodoví ľudia a umelá inteligencia

O hlasovaní k zákonom o pomoci tehotným ženám a o legalizovaní chemických potratov počas júnovej schôdze NRSR sa dočítate v piatom bioetickom okienku Fóra života, ktoré píše bioetička Pavla Bicianová. Taktiež informuje o škandále s vývozom liekov, trendoch v obmedzovaní tranzícií v západných krajinách aj umelej inteligencii a potrebe jej regulácie.

Píše bioetička Pavla Bicianová

Z júnového parlamentu po hlasovaní

Minulý štvrtok sme sledovali hlasovanie poslancov o niektorých dôležitých zákonoch z oblasti pro-life a bioetiky. O ich návrhoch sme vás podrobne informovali už v prvom bioetickom okienku začiatkom mája. 

Práve 15. júna sa slovenským parlamentom prehnala kultúrno-etická smršť ako výsledok spomínaných návrhov a trvala necelú hodinu. Tragédiou je, že návrh zákona o pomoci tehotným ženám neprešiel. A opäť len o jeden hlas. Niektorým poslancom sa nepáčilo, že by mal štát anonymne získavať dáta o tom, prečo ženy chodia na potrat. Tieto dáta sa však bežne získavajú aj v iných krajinách a sú nevyhnutné pri tvorbe efektívnej pomoci tehotným ženám.

Dôležitejšie však bolo, že v tomto návrhu mal štát garantovať tehotnej žene službu núdzového bývania, a to počas tehotenstva a na dobu troch rokov odo dňa pôrodu. Túto službu by mohli využiť tehotné ženy nielen z dôvodu straty bývania či týrania, ale aj ženy, ktorým tehotenstvo narušilo sociálne a rodinné väzby (a prípadne chcú svoje tehotenstvo utajiť).

Ďalšou podporou tehotnej ženy, ktorá sa rozhodla dieťa donosiť a využiť možnosť utajeného pôrodu, malo byť vyplácanie nemocenského od 21. týždňa tehotenstva až do pôrodu. Zákon dokonca chcel zaviesť aj novú sociálnu dávku ako príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa pokiaľ matka porodí dieťa so zdravotným znevýhodnením. Výška príplatku by bola 3 170,14 eur.

Nič z tohto nebude, zákon je v koši a problémy tehotných žien zostali nevyriešené. Zodpovednosť padá na poslancov, ktorí hlasovali takto: 63 za, 26 proti. Najviac nás prekvapila ľahostajnosť zvyšných poslancov, z ktorých 23 neprišlo, 2 nehlasovali a 36 sa zdržalo. Zdroj

Máme však aj dobré správy. Návrh zákona o finančnom príspevku pre tehotné absolventky štúdia prešiel za podpory až 107 poslancov. Nikto nebol proti. Sociálnu dávku vo výške 200 eur mesačne by mali dostať tehotné absolventky stredných a vysokých škôl, pokiaľ otehotnejú do deväť mesiacov od skončenia školy. Všimli sme si, že poslanci, ktorí majú v názve strany „solidarita“, neboli schopní podporiť ani tento zákon a jednoducho sa zdržali. Zdroj

Návrh zákona o pohrebníctve prešiel do druhého čítania vďaka 76 poslancom a mal by zaviesť pietne zaobchádzanie s mŕtvymi ľudskými plodmi. Zákon umožní rodičom a ich blízkym vysporiadať sa s neočakávanou stratou a dôstojne sa s dieťaťom rozlúčiť. Budúcnosť oboch zákonov je však neistá, nakoľko chýba dostatok času na ich prerokovanie a schválenie.

Dobrou správou je, že neprešli dva kontroverzné zákony, ktoré rozdeľovali spoločnosť. Politická strana, ktorá ich predložila na poslednej schôdzi, sa mala v pláne len zviditeľniť a získať body v predvolebnej kampani. Čo sa jej aj podarilo. Tie ďalšie strany jej logicky nijaké víťazstvo nedopriali. Životné partnerstvá hetero a homopárov tak neprešli, rovnako ako neprešlo ani zavedenie chemických potratov.

Chemické potraty podporilo 44 poslancov, 45 bolo proti. Zvyšných 61 poslancov zostalo pri tejto téme ľahostajných – 21 neprišlo, 3 nehlasovali a 37 sa zdržalo. Hlasovanie o životných partnerstvách nájdete tu.

Niektorí prolife aktivisti protestovali v deň začatia júnovej schôdze pred parlamentom  a vyzvali premiéra Odóra a ministra Palkoviča, aby nezavádzali na Slovensku chemické potraty. Ich vyjadrenia a postoje zverejnil denník Postoj.

Škandál s vývozom liekov ohrozil životy pacientov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) potvrdil začiatkom júna medializované správy, ktoré pobúrili slovenskú verejnosť. Mnohí ťažko chorí pacienti sa ku svojim liekom nedostali práve preto, že niektoré slovenské lekárne ich nelegálne vyviezli do zahraničia. ŠÚKL pomocou inšpekcie odhalil, že išlo o sedemnásť lekární naprieč Slovenskom, ktoré vo februári, marci a apríli tohto roka vyviezli cytostatiká, imunosupresíva a imunoglobulíny v hodnote 4,1 milióna eur. Prípadom sa už zaoberá Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici.

Podľa Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) je to len zlomok z celého biznisu. Upozorňujú, že za touto nelegálnou praktikou stoja firmy, ktoré nevykonávajú lekárenskú činnosť ani veľkodistribúciu liekov. Majú však povolenie na tieto činnosti a vykupujú lieky z lekární. Komora tvrdí, že sa tým ani netaja a vôbec im nevadí protiprávna činnosť, pretože pokuty sú príliš nízke. SLeK chýbajú nástroje na potrestanie farmaceutov, ktorí sa spreneverili svojmu povolaniu. Ich vyhlásenie si môžete prečítať tu a celé stanovisko tu.

Ukázalo sa, že nelegálny reexport liekov je dlhodobým slovenským problémom a hlavnou príčinou ich nedostatku u nás. Najtragickejšie však na tom je, že priamo ohrozuje životy pacientov, ktorí sú na tieto lieky odkázaní.

Bizarné obchodovanie s liekmi na úkor života chorých pobúrilo aj slovenských biskupov. Minulý týždeň v stredu vydali stanovisko Bioetickej subkomisie pri KBS s podporou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a Ekumenickej rady cirkví. Žiadajú „vyriešiť a zastaviť aj tieto neetické a nemorálne praktiky, ktoré ubližujú chorým ľuďom“ a zároveň vyzývajú „všetkých, ktorí na akejkoľvek úrovni zaobchádzajú s liekmi (…), aby odmietli participáciu na akomkoľvek kroku, ktorý je súčasťou reťazca vedúceho k vývozu liekov a ktorý prehlbuje nedostupnosť liekov pre slovenských pacientov”. Zdroje: Teraz, SME

K škandálu s liekmi a potratovej tabletke sa predvčerom vyjadril aj šéf SLeK v rozhovore pre denník Postoj.

Problémová liečba transrodových detí

Mesiac jún sa v LGBTI+ komunitách oslavuje ako mesiac hrdosti, kedy zvyknú organizovať PRIDE pochody naprieč kontinentom. Prebehli v Ríme, Varšave i vo Viedni. Okrem pochodov však v médiách rezonovali v rámci témy aj správy o liečbe transrodových ľudí a pribúdajúce množstvo adolescentov žiadajúcich danú liečbu.

Americký štát Texas však najnovšie zakázal liečbu transrodových detí do 18 rokov, či už ide o operácie alebo hormonálne blokátory. Texas tak nasledoval Floridu a ďalšiu desiatku amerických štátov, kde zákaz tejto kontroverznej liečby podpísali republikánski guvernéri.

Americký úrad pre potraviny a liečivá FDA už v júli 2022 varoval pred negatívnymi účinkami tzv. blokátorov puberty. Ide o lieky, ktoré zastavia pubertu dieťaťa s rodovou dysfóriou (nesúlad s vlastným pohlavím), kým sa správne nerozhodne, v aké pohlavie by sa chcelo vyvinúť. FDA upozornila, že hormonálne blokátory spôsobili u detí výskyt pseudotumor cerebri (príznaky podobné mozgovému nádoru ako zvýšenie vnútrolebečného tlaku, bolesti hlavy, zhoršenie zraku, výpadok zorného poľa, dvojité videnie, hučanie v ušiach, strata čuchu, zvracanie).

Vážne pochybnosti o týchto medicínskych praktikách sa nevyhýbajú ani Európe. Najčerstvejšou správou je, že zdravotnícka autorita v Spojenom kráľovstve National Health Service (NHS) oznámila zásadné obmedzenie používania tzv. blokátorov puberty. Dôvodom tohto rozhodnutia je nedostatok dôkazov o bezpečnosti a klinickej účinnosti týchto liekov na bežné použitie.

Rozhodnutie sa opiera o dôkazy a výsledky, ktoré úradu poskytla jediná gender klinika v krajine (Tavistock Gender Identity Development Service). Tá čelila obrovskému  nárastu klientov, od 250 v roku 2011 až po 5-tisíc v roku 2021. Na klinike majú tak dostatok materiálu o tom, „že blokátory puberty nepomáhajú a existujú jasné dôkazy o tom, že spôsobujú fyzické a psychické poškodenie”.

Faktom je, že aj ďalšie krajiny sa po mnohých negatívnych skúsenostiach vydali cestou obmedzení liekovej formy riešenia pohlavnej dysfórie u mladých, medzi ktorými je Fínsko, Nórsko a Francúzsko. Švédsko takmer úplne obmedzilo používanie hormonálnych blokátorov a blokátorov puberty u detí v klinickej praxi, o čom sme informovali denník Postoj.

Prekvapivo odvážne na slovenské pomery sa ozval aj člen úradníckej vlády, minister zdravotníctva Palkovič. Poskytol rozhovor pre Postoj, kde povedal, že ako lekár-patológ pozná iba dve biologické pohlavia, a to muža a ženu. Kontroverzné štandardy Lengvarského plánuje upraviť a rozhodol sa ísť v problematike transsexualizmu práve švédskou cestou obmedzení.

Absurdnosť genderizmu sa prejavila aj nápadom, že ŽENU treba definovať ako „NEMUŽA“.  Prišla s tým americká univerzita Johna Hopkinsa v Baltimore v rámci tvorby korektného LGBTI+ slovníka, kde definovala lesbu ako nemuža, ktorý je priťahovaný nemužmi. Správe sa venoval denník Postoj.

Ideológovia však ignorujú fakty a idú si svoje. Zdá sa, že plnia len zadania z grantov. Nepočúvajú, čo je vo svete nové. O to viac tí naši slovenskí. Vrhajú sa strmhlav do experimentov, ktoré západ už zastavil kvôli neuspokojivým výsledkom. Na konci tohto nevydareného pokusu sú však nevinné obete. Pýtame sa teda, či LGBTI+ aktivistom nestačia dôkazy zo západu, ale potrebujú na vlastnej koži a koži najzraniteľnejšej skupiny, ktorou sú deti, zistiť riziká experimentov s tranzíciami, aby začali nad nimi uvažovať racionálne a kriticky a nielen ideologicky.

Umelá inteligencia je tu a čo teraz?

Umelá inteligencia už postupne zasahuje jednotlivé oblasti nášho života. Máme veľké nádeje, že bude nápomocná najmä v oblasti medicíny a zdravotnej starostlivosti. Keďže sa dotýka priamo človeka a vyvoláva mnohé etické otázky, má čo dočinenia aj s bioetikou.

Zo správ z uplynulých týždňov a dní ohľadom umelej inteligencie zostávame zaskočení, akou rýchlosťou ide vývoj dopredu. Medzi technologickými gigantmi nastali doslova preteky a my sa nestačíme čudovať. Veď sme sa ešte ani nestihli potešiť z četbota. Niečo sa ho opýtame, on nám hneď odpovie a nemusíme hľadať na internete. Je to taký konverzačný robot.

Taliani boli prví v Európe, keď ho v apríli zakázali, neskôr zregulovali a potom opäť povolili. Zdá sa, že púšťame do obehu veci, ktoré neovládame. Chýba akákoľvek regulácia. Európska komisia bije na poplach a chce okamžité pravidlá. Odborníci na bezpečnosť sú zhrození a prirovnávajú hrozbu neregulovaného nástupu umelej inteligencie k tej pandemickej či dokonca vojnovej. Tisícky vedcov vyzývajú na stopku a šesť mesačnú pauzu vo vývoji umelej inteligencie.

Dlhšiu dobu počúvame správy aj o digitálnych dvojčatách – replikách čohokoľvek, dokonca aj človeka. Využitie sa ukazuje praktické najmä v zdravotníctve ako detailnejšia zdravotná karta. No pozor, so všetkými podrobnými informáciami, ako sa pacient cíti, aký má tep, ako sa stravuje či ako spí…

A ideme ďalej. Máme tu dokonca ponuku digitálnych replík zosnulých, kde ide o možnosť virtuálnej komunikácie s mŕtvymi pomocou četbotov. Nielenže počujete hlas svojho blízkeho, ale ten hlas vám aj odpovedá, jednoducho sa s vami rozpráva. Niektoré firmy zašli ešte ďalej a ponúkajú okrem hlasu aj digitálnu podobu. Je to ako virtuálna realita. Dajú vám okuliare s nahratou replikou a ste s ním. Zdá sa vám, že vidíte skutočného človeka, ale nie je to on. No vďaka zvuku a obrazu je váš blízky opäť s vami. Aj keď len fiktívne.

Má to byť pomocou a uľahčiť pozostalým smútenie. Tento digitálny záznam však bude vydaný bez súhlasu mŕtveho. Budeme sa to živých ľudí pýtať skôr než zomrú? Nejde len o kópie mŕtvych s vidinou zárobku na smútku iných? Bude sa dať takýto záznam vymazať, keď sa rozhodnem ukončiť svoj „kontakt so zosnulým”? Priveľa otázok a žiadna odpoveď.

Možno si teraz spomeniete na reklamu slovenskej finančnej inštitúcie, kde vystupuje zosnulý Július Satinský a prihovára sa Slovákom. Skutočná nahrávka bola upravená tak, aby znela ako nahovorená jeho hlasom. Ide o známe tzv. deepfake technológie. Môžu to byť videá, nahrávky, fotografie, ktoré sa pomocou umelej inteligencie upravujú a väčšinou využívajú pre zábavu. Ak sa zneužijú, stávajú sa problematickými deepfake, ktoré ešte stále nevieme regulovať. Napriek tomu, že nám ubližujú a ničia nás ako napríklad falošné pornografické videá alebo zmanipulované politické kampane. Väčšinou ide o dezinformačné a manipulačné obsahy. Technológia môže byť problematická a pri umelej inteligencii sme to zistili neskoro. Dôležité však je, ako a na čo ju budeme ďalej využívať.

Napriek niektorým znepokojivým správam treba zdôrazniť, že umelá inteligencia je len nástroj v rukách človeka. Podobne ako bol na počiatku ľudských dejín oheň či pästný klin. Objav, pomocou ktorého dokážeme veľa dobrých a užitočných vecí. Čakajú nás pokroky v medicíne, nová diagnostika a liečba, zelené riešenia pre planétu, uľahčenie práce, skvalitnenie výrobkov či bezpečná doprava. No len vtedy, ak bude tento nástroj v službe človeku a pre jeho dobro.

Skvelou správou preto je, že Európska únia už pripravila komplexný zákon o umelej inteligencii, ktorý je prvým na svete. Zakázaný bude napríklad biometrický identifikátor ako rozpoznávanie tváre na diaľku, hlasom aktivované hračky pre deti kvôli nebezpečnej manipulácii ich správania sa, bodovanie a klasifikácia ľudí na základe vlastností, správania či postavenia a vysokorizikový ChatGPT bude musieť spĺňať prísne nastavené pravidlá. Konečnú podobu tohto zákona a jeho schválenie môžeme očakávať koncom tohto roka. Zdroje: E Dennik N, Euractiv

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.