Manželstvo a rodina

Manželstvo je trvalý zväzok muža a ženy. Nachádzame ho v každej dobe a vo všetkých kultúrach, a to z dôvodu, že neporovnateľne lepšie ako akákoľvek iná inštitúcia uspokojuje základné potreby človeka.

Manželstvo je spôsob života dvoch ľudí, muža a ženy, v ktorom sa usilujú starať sa viac o toho druhého, ako o seba. Tak, aby toho druhého život bavil, cítil sa milovaný, pochopený, prijatý taký, aký je. Treba na to veľa povzbudenia, ocenenia, komunikácie, najmä počúvať toho druhého. Nie je to ľahké, ale dáva to zmysel. Skrátene sa tomu hovorí láska.

Manželstvo vytvára optimálne podmienky pre:

  • uspokojenie emocionálnych a sexuálnych potrieb
  • plodenie a výchovu detí
  • zaistenie fyzických podmienok pre život (bývanie, osobné potreby)
  • vytvorenie priestoru pre priateľstvo, city a družnosť
  • osobný rast a šťastie manželov

Vydarené manželstvo je predpokladom harmonickej rodiny a zdravého rozvoja detí. Konkrétne formy manželstva sa v priebehu dejín menili, ale samotná inštitúcia manželstva pretrváva všetky historické zmeny a nemožno ju ničím nahradiť.

Témy

Užitočné linky

Knižné publikácie

co_je_to_manzelstvo

Súvisiace články

tag: príprava, manželstvo, rodina, sex, výchova, deti

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.