Podpora vyhlásenia KBS

Fórum života víta a podporuje dnešné vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k uplatneniu práva na výhradu vo svedomí.

Fórum života