Pozývame na workshop do Trnavy

 
 

Starostlivosť o zomierajúcich v zdravotníckych
zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb
– hospicová filozofia


Moderátor:
prof. PhDr. Mgr. PATRICIA DOBRÍKOVÁ, PhD. et PhD


Miesto: Centrum pomoci pre rodinu, Štefánikova 46,
Trnava

Termín: 2.3. o 10.30


Potvrďte prosím účasť obratom na:
koordinatorttsk@forumzivota.sk
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

 

 

Photo by Jake Thacker on Unsplash