Španielsko : V Madride prebieha Svetový kongres rodín

Španielska metropola hostí v týchto dňoch 6.Svetový kongres rodín, ktorého hlavným mottom je : „Manželstvo a rodina – budúcnosť ľudstva“.
Svetový kongres rodín je zároveň najväčším medzinárodným fórom, kde sa stretávajú rodiny a lídri prorodinných organizácii aby diskutovali o manželstve a rodine v súčasnom svete, jej úlohách, poslaní, problémoch a víziách do budúcnosti.
Hlavnými cieľmi stretnutia je vyzdvihnúť hodnotu a nenahraditeľnosť rodiny ako najlepšieho miesta pre nadobudnutie a rozvíjanie duchovných, spoločenských, kultúrnych a etických hodnôt, potrebu ochrany tradičného manželstva a vznik nových iniciatív, ktoré sa budú usilovať o obhajobu rodiny, spoluprácu prorodinných organizácii a zastupovanie záujmov rodín v politických záležitostiach a legislatívnych procesoch.
Organizátormi sú zástupcovia najväčších španielskych prorodinných organizácii, koordinátorom je organizácia HazteOir, ktorej hlavným poslaním je podľa vyjdadrení jej predstaviteľov napomáhanie rozvoju občianskej spoločnosti.