Archív značiek: cyklopúť 2013

  • Na Slovensko sa v týchto dňoch vracajú účastníci 16. ročníka cyklistickej púte za život nenarodených detí. Cyklisti vyštartovali 29. júna z Kežmarku do Bratislavy. V mestách Kežmarok, Brezno, Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Bojnice, Žilina, Považská Bystrica, Trenčín, Piešťany, Trnava a Br... [read more]
  • Účastníci cyklopúte Modlitby za počaté deti Európy  7.júla 2013, prekročili slovensko-české hranice.  Zúčastnili sa púte na Velehrade pri príležitosti sviatku svätých Cyrila a Metoda. Účastníci zo Slovenska a Čiech v sobotu v Bratislave pochodom za život zakončili modlitebnú reťaz pred niektorými sl... [read more]