Cyklopúť za počaté deti Európy prekročila hranice Slovenska

Účastníci cyklopúte Modlitby za počaté deti Európy  7.júla 2013, prekročili slovensko-české hranice.  Zúčastnili sa púte na Velehrade pri príležitosti sviatku svätých Cyrila a Metoda.
Účastníci zo Slovenska a Čiech v sobotu v Bratislave pochodom za život zakončili modlitebnú reťaz pred niektorými slovenskými nemocnicami. Modlitby budú týždeň pokračovať v niektorých českých mestách. Časť pútnikov pokračuje až do Londýna. V Bratislave skupinku požehnal Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.

Informovala M. Školnová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.