Archív značiek: hodnoty

  • V máji 2014 prebehol reprezentatívny kvantifikovaný prieskum týkajúci sa spoločenskej morálky medzi obyvateľmi Slovenska vo veku od 18 rokov na  vzorke 1 037 respondentov spôsobom kvótneho výberu (kvóty – pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla, kraj) v gescii agentúry FOCUS. Zo záverečn... [read more]