Spoločenská morálka na Slovensku – prieskum agentúry Focus

V máji 2014 prebehol reprezentatívny kvantifikovaný prieskum týkajúci sa spoločenskej morálky medzi obyvateľmi Slovenska vo veku od 18 rokov na  vzorke 1 037 respondentov spôsobom kvótneho výberu (kvóty – pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla, kraj) v gescii agentúry FOCUS.

Zo záverečnej správy agentúry Focus vyberáme:

  • Najväčšia časť slovenskej populácie odmieta šoférovanie pod vplyvom alkoholu. Za neospravedlniteľné takéto správanie považuje až 88% opýtaných.
  • Viac ako dve tretiny respondentov za neospravedlniteľné ďalej považujú: branie úplatkov (70%); podvádzanie na daniach (ak je na to príležitosť) (70%); jazda v cudzom aute (pre zábavu) (69%); odhadzovanie smetí na verejných priestranstvách (69%); vedecké pokusy na ľudských embryách (68%) a fajčenie marihuany alebo hašiša (67%).
  • Viac ako polovica opýtaných za neospravedlniteľné správanie označila tiež genetické upravovanie potravín (63%); prostitúciu (61%); žiadanie o sociálnu podporu, na ktorú človek nemá nárok (60%); cestovanie na čierno (59%); manželskú neveru (56%); klamanie vo vlastný prospech (53%) a samovraždu (51%).
  • Viac ako tretina respondentov považuje za neospravedlniteľné správanie aj platenie za služby v hotovosti, bez potvrdenky, aby sa dalo vyhnúť daniam (47%); náhodný, príležitostný sex (45%); eutanáziu (42%); trest smrti (42%); potrat (39%) a homosexualitu (36%).
  • Len v prípade umelého oplodnenia (alebo oplodnenia v skúmavke) a rozvodu prevažuje hodnotenie ospravedlniteľného správania nad neospravedlniteľným (40%:24% v prípade umelého oplodnenia; 30%:21% v prípade rozvodu).
  • Z porovnania aktuálnych postojov a postojov spred šiestich rokov (na základe výskumu EVS 2008) vyplýva, že vzrástla intolerancia populácie v prípade genetického upravovania potravín (+14%); odhadzovania smetí na verejných priestranstvách (+13%); šoférovania pod vplyvom alkoholu (+8%) a jazdy v cudzom aute (+5%). Naopak, došlo k poklesu k intolerancie v prípade klamania pre vlastný prospech (-7%); platenie za služby v hotovosti, bez potvrdenky, aby sa dalo vyhnúť daniam (-6%); manželskej nevery (-5%); samovraždy (-5%) a náhodného, príležitostného sexu (-5%).

Nasledujúce grafy znázorňujú odpovede respondentov na otázku „Povedzte, prosím, o každom nasledujúcom tvrdení, či sa takéto konanie dá vždy ospravedlniť, nikdy sa nedá ospravedlniť alebo platí niečo medzi tým? Použite na to stupnicu na tejto karte.“ Porovnávajú sa odpovede respondentov v roku 2008 a 2014.

Graf č. 1:

Spoločenská morálka na Slovensku (%  všetkých respondentov; máj 2014; báza: 1037 respondentov)

stats1

 

Graf č. 2:

Spoločenská morálka na Slovensku (%  všetkých respondentov; odpovede „nemožno ospravedlniť“ (1+2+3); porovnanie: 2008: European Values Study, 2014: FOCUS)

stats2

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.