Archív značiek: verejné zhromaždenie

  • Vyše 500 ľudí sa v sobotu 5. apríla zúčastnilo verejného zhromaždenia za život v metropole Trenčianskeho kraja na Mierovom námestí. Prišli dať najavo postoj a presvedčenie, že život každého z nás je neoceniteľný, že má byť rešpektovaná ľudská dôstojnosť a že pomôcť žiť je správnou voľbou pre každého... [read more]
  • Dôležitosť verejného zasadenia sa za život a spomienka na Mons. Rudolfa Baláža, zosnulého biskupa Banskobystrickej diecézy, ktorý sa počas celej svojej kňazskej a biskupskej služby zameriaval na šírenie myšlienky ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a podporu rodiny, boli v centre príhovoru ... [read more]
  • Reťaz verejných zhromaždení za život pri príležitosti 25. marca – Dňa počatého dieťaťa pokračovala v sobotu 29. marca v Prešove. Námestie pred Konkatedrálou sv. Mikuláša zaplnilo asi tisíc priaznivcov ochrany ľudského života od počatia a podporovateľov rodiny. „My sme prišli zo Širokého, boli sme aj... [read more]