Archív značiek: Vianočná výzva

  • Dňa 9. 12. 2014 predsedovia a štatutárni zástupcovia niekoľkých desiatok organizácií, traja zástupcovia Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a množstvo predstaviteľov verejného života poslalo „Vianočnú výzvu členom vlády“ s apelom na neschvá... [read more]