Archív značiek: voľby

  • Je dobré, že čím ďalej, tým viac politikov sa nebojí byť za život a rodinu. Podporujeme 18 kandidátov z 3 strán, ktorí sú členmi Fóra života, v ich snahe pracovať pre život a rodinu aj v NR SR a vo vláde SR.Fórum života je platformová organizácia zastupujúca 51 organizácií a tisíce jednotlivcov z ce... [read more]
  • Vo štvrtok 11. februára 2016 sa v Košiciach uskutočnila prvá zo série verejných diskusií s kandidátmi do NR SR, ktorí sú členmi Fóra života. Prinášame vám niekoľko fotografií z podujatia:                           
  • Prinášame vám záznam z verejnej diskusie s kandidátmi do NR SR, ktorí sú členmi Fóra života o. z. Podujatie sa uskutočnilo v Košiciach 11. februára 2016. Pripomíname, že podobné podujatia s meniacim sa obsadením diskutujúcich sú plánované aj v Žiline (18. 2. v Dome odborov) a v Bratislave (25. 2. v ... [read more]