Kandidáti na europoslancov a európske princípy vo vzťahu k rodine a dieťaťu – výsledky prieskumu

Fórum života aktívne participuje na voľbách do Európskeho parlamentu. V sobotu 24. mája tým, že pôjdeme voliť a už v týchto dňoch aj tým, že si vyberáme kandidátov na poslancov, ktorým záleží na ochrane života a podpore rodiny. V tejto súvislosti sme rozoslali všetkým slovenským kandidátom podľa jednotlivých politických strán materiál so zoznamom Európskych princípov vo vzťahu k rodine a dieťaťu (vypracovaných organizáciou La Manif Pour Tous, ktorá stojí za miliónovými prorodinnými manifestáciami vo Francúzsku počas posledných rokov), so žiadosťou o to, aby vyjadrili svoj osobný postoj k ôsmim zásadám v ňom uvedeným. Stanoviská k týmto zásadám ponúkajú obraz toho, aké sú priority a hodnoty jednotlivých kandidátov a môžu slúžiť pre orientáciu pri rozhodovaní voličov komu dať svoj hlas. Na náš podnet reagovalo 43 poslancov z 15 politických strán označením jednej z možností (súhlasím/nesúhlasím), niekoľko ďalších odmietlo reagovať s uvedením dôvodu a prevažná väčšina poslancov neposkytla svoje stanovisko ani žiadnu odpoveď.

Zásady, ku ktorým sa kandidáti na poslancov EP vyjadrovali:

1 – Rodina je základným stavebným prvkom spoločnosti, je autonómnym a nezávislým spoločenstvom s vlastnou zodpovednosťou. Zasluhuje si uznanie, ochranu a podporu spoločnosti.

2 – Manželstvo je verejný, trvalý, slobodný a vzájomný zväzok muža a ženy vo vzájomnej láske, ktorého cieľom je založenie rodiny a výchova detí. Všetky národné a európske politické inštitúcie majú manželstvo rešpektovať a chrániť.

3 – Každé dieťa je narodené z muža a ženy. V mene svojho vyššieho záujmu dieťa má právo byť vychovávané jeho/jej matkou a jeho/jej otcom. Ak on/ona nemá svoju vlastnú rodinu, dieťa má byť vychovávané adoptívnym otcom a adoptívnou matkou. Žiadna národná alebo medzinárodná organizácia nemôže pozbaviť dieťa tohto základného práva.

4 – Dieťa nie je vlastníctvom nikoho, a ako také nemôže byť objektom obchodu alebo daru, či už pred alebo po jeho/jej počatí. Tehotenstvo nemôže byť predmetom kontraktu. Národné a európske inštitúcie majú bojovať proti každému neoprávnenému zásahu do tohto dvojitého princípu.

5 – Je záležitosťou otca a matky, akú výchovu vyberú a určia svojim deťom. Toto právo nemôže spochybniť žiadna národná ani európska inštitúcia a treba ho vziať do úvahy pri všetkých rozhodovaniach a pri každej činnosti týchto inštitúcií.

6 – Rodinná politika spadá do kompetencie štátov. Jej cieľom a prioritou je obnova generácií a solidarita medzi nimi, vytváranie podmienok, ktoré umožnia deťom, aby boli vychovávané otcom a matkou. Európska únia založená na princípoch subsidiarity a proporcionality nesmie za žiadnych okolností v týchto zásadných otázkach upierať suverenitu národným štátom.

7 – Rodičia a deti sa majú navzájom rešpektovať, pomáhať si a podporovať sa. Národné inštitúcie zaistia také podmienky, aby umožnili rodičom a deťom riadiť sa týmito zásadami. Národné inštitúcie nemôžu nahradiť rodičov ani deti pri napĺňaní ich povinností, ale môžu ich v tom v nevyhnutných prípadoch podporovať. Európske inštitúcie podporujú tento princíp a napomáhajú jeho implementácii.

8 – Boj proti diskriminácii sa realizuje na oboch úrovniach, na národnej aj európskej, v mene dôstojnosti každej ľudskej osoby. Nemôže byť použitý na podporu alebo implementáciu „gender identity“ (subjektivistického a relativistického chápania seba samého/seba samej), ktorá nezodpovedá sexuálnej identite osoby. Sexuálna identita osoby je objektívnou a podstatnou realitou pre každú ľudskú bytosť.

Záverečné vyhlásenie o tom, že v prípade zvolenia za poslanca EP je kandidát pripravený a ochotný sa pripojiť alebo zúčastňovať na európskej parlamentnej skupine, ktorá bude podporovať a hájiť vyššie uvedené zásady vo vzťahu k rodine a dieťaťu, podporilo 42 zo 43 kandidátov, ktorí vyjadrili svoj postoj k jednotlivým bodom.

So všetkými zásadami súhlasí a hájenie týchto princípov v prípade zvolenia sľubuje 37 kandidátov:

Kresťanskodemokratické hnutie – Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Martin Dilong, Radovan Gondžúr, Peter Solár, Ivan Šimko, Mária Kaľavská, Martin Novodomec, Lýdia Pilková, Andrej Klapica, Karol Pastor, Ján Hudacký.

Demokratická občianska strana – Anton Železník.

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Csicsák Bernadetta, Zsanett Pelle.

NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana – Jana Žitňanská, Martin Barto, František Mikloško, Jozef Kollár.

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – Stanislav Trnovec, Veronika Remišová, Oto Žarnay, Mária Raučinová, Branislav Škripek, Jozef Viskupič.

Priama demokracia, Kresťanská ľudová strana – Viliam Mokráň, Jana Lachkovičová, Eva Lajčiaková, Pavol Dubček.

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana – Milan Roman, Ivan Štefanec.

Slovenská ľudová strana – Miroslav Faktor, Andrej Trnovec.

Slovenská národná strana – Andrej Danko.

Strana demokratického Slovenska – Sergej Kozlík.

Strana zelených – Ľubomír Schmida.

ÚSVIT – Ján Antal.

Nesúhlas s niektorými zásadami vyjadrili títo kandidáti:

Štefan Baláž (NOVA) – zásady 1, 2, 3

Juraj Benčík (NOVA) – zásady 4, 8

Antonio Parziale (Európska demokratická strana) – zásady 5, 6, 8

Gábor Klenovics (Strana maďarskej komunity) – zásada 6

Peter Puškár (Právo a spravodlivosť) – zásada 5

Ivan Hopta (ÚSVIT) súhlasí so všetkými zásadami, neprisľúbil však ich hájenie v prípade zvolenia

V prílohe uvádzame stanoviská niektorých kandidátov a politických strán, ktorými zdôvodnili neochotu vyjadriť sa k uvedeným zásadám. Žiadnu odpoveď sme nedostali od kandidátov týchto politických strán: 7 statočných – regionálna strana Slovenska, SMER – sociálna demokracia, Komunistická strana Slovenska, Kresťanská Slovenská národná strana, Ľudová strana Naše Slovensko, Magnificat Slovakia, Most-Híd, Národ a Spravodlivosť – naša strana, Nový parlament, Strana moderného Slovenska, Strana TIP.

Naopak – najvyššie percento reakcií prišlo od kandidátov Kresťanskodemokratického hnutia, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, NOVA – konzervatívni demokrati, Priama demokracia – Kresťanská ľudová strana.

Dotazník iniciatívy Jeden z nás

Fórum života tiež zaslalo lídrom 9 strán s najvyššími preferenciami dotazník, ktorý pripravil občiansky výbor európskej iniciatívy občanov Jeden z nás (One of Us), ktorú podporili takmer 2 milióny občanov EÚ. 12 položených otázok sa týkalo piatich oblastí, ktoré patria do kompetencie EÚ a boli priamo či nepriamo obsahom iniciatívy Jeden z nás: 1. Ľudská dôstojnosť a výskum na embryách; 2. Nediskriminácia a potraty; 3. Asistovaná reprodukcia a záujem dieťaťa; 4. Dôstojnosť života na konci; 5. Sloboda svedomia.

Na otázky z dotazníka nám odpovedali traja z oslovených kandidátov:

Plnú a bezvýhradnú podporu (12 x „áno“) ľudskej dôstojnosti vyjadrila Anna Záborská z KDH. Nie je to, samozrejme nič prekvapivé, keďže Anna Záborská patrila ku skupine europoslancov, ktorí iniciatívu Jeden z nás podporujú od samého začiatku.

Jozef Kollár z NOVA podporuje ochranu ľudskej dôstojnosti od počatia v oblasti výskumu na embryách a potratoch. Nevedel sa vyjadriť k otázke zákazu náhradného materstva (vynosenie dieťaťa na objednanie) a ochrany pred šírením eutanázie a asistovanej samovraždy, podporuje však rozvoj paliatívnej medicíny. Takisto využil možnosť odpovede „neviem“ pri otázke podpory opatrení na uplatňovanie výhrady svedomia  (sumár 9 x „áno“, 3 x „neviem“).

Jozef Viskupič z OĽaNO by podporil opatrenia na ochrany dôstojnosti ľudského života od počatia. Pri otázke potratov vo vysokom štádiu tehotenstva zvýraznil, že je za to, aby rozhodovanie o tejto otázke zostalo v pôsobnosti členských štátov. Taktiež v prípade prenatálneho skríningu za účelom vyhľadávania a potrácania postihnutých detí (napr. Downovým syndrómom) poznamenal, že je to na rozhodnutí rodičov a nepriamo tak nesúhlasí s tým, aby EÚ zamedzovala takýto skríning. Podľa svojich slov by však s manželkou takéto dieťa prijali. Jednoznačne sa vyslovil proti  skríningu zameranému na selekciu z dôvodu pohlavia dieťaťa. Pri otázke náhradného materstva sa vyslovil za zákaz obchodovania s náhradným materstvom, ale nepodporil úplný zákaz. Vyjadril sa proti šíreniu eutanázie a podporuje tiež potrebu výhrady svedomia. (sumár 9 x „áno“).

Ďakujeme všetkým kandidátom, ktorí nám odpovedali,  za ich čas a námahu.

Na dotazník iniciatívy Jeden z nás nereagovali títo kandidáti: Maroš Šefčovič (SMER), Ivan Štefanec (SDKÚ), Zsolt Simon (MOST-HÍD), Ján Oravec (SaS), Andrej Danko (SNS), Pál Csáky (SMK).

Fórum života pozýva priaznivcov života a rodiny, aby pri svojom rozhodovaní zohľadnili aj uvedené témy a výsledky prieskumov a prispeli tak k šíreniu kultúry života na Slovensku aj v Európe.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.