Archív značiek: Výbor pre rodovú rovnosť

  • V polovici septembra sa konalo druhé zasadanie Výboru pre rodovú rovnosť. Fórum života, Katolícke hnutie žien Slovenska a Áno pre život a Poradňa Alexis (alternatívne), ktoré získali zastúpenie vo Výbore pre rodovú rovnosť, posilnili názorovú líniu ochrany žien a ochrany života a chcú spolupracovať ... [read more]