Archív značiek: Zoe

  • „Komorný orchester ZOE za život“ bol názov benefičného koncertu, na ktorom sa 25. marca, presne v Deň počatého dieťaťa, zišla v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa asi stovka divákov, nadšených pre kvalitnú hudbu a podporujúcich ochranu života od počatia. V mene Fóra života ich privítala predsedníčka t... [read more]
  • Fórum života a Komorný orchester ZOE pozývajú na benefičný koncert s pro-life vstupmi „ZOE ZA ŽIVOT“. Uskutoční sa 25. marca o 19:00 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuiti) na Hlavnom námestí v Bratislave, pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa. Vstupné je dobrovoľné. Zoe za život... [read more]