Koncert oslavy života v podaní Komorného orchestra ZOE

„Komorný orchester ZOE za život“ bol názov benefičného koncertu, na ktorom sa 25. marca, presne v Deň počatého dieťaťa, zišla v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa asi stovka divákov, nadšených pre kvalitnú hudbu a podporujúcich ochranu života od počatia. V mene Fóra života ich privítala predsedníčka tohto občianskeho združenia Marcela Dobešová, ktorá prítomným objasnila podstatu kampane Deň počatého dieťaťa, aj to, prečo je dôležité podporovať skutočné hodnoty a ich šírenie v spoločnosti. Pod vedením Ewalda Danela v chráme zazneli tóny z diel Antonia Vivaldiho, Ettoreho Pinelliho, Ottorina Respighiho, či Bernarda Brittena. V krátkych prestávkach dostali priestor informácie o projektoch konkrétnej pomoci Fóra života tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi, aj svedectvo zástupcu Komorného orchestra ZOE o tom, čo pre jeho členov znamená ľudský život, jeho ochrana od počatia po prirodzenú smrť a podpora rodiny. Celému hudobnému telesu, ktoré prinieslo fantastický hudobný zážitok, patrí veľká vďaka za podporu kampane Deň počatého dieťaťa. Grécke slovo Zoe v Biblii totiž označuje život, pričom tento život je odlišný od duševného života nazývaného Psyché a tiež od telesného života nazývaného bios. Zoe znamená večný život. Na vstupnom na benefičný koncert sa vyzbieralo takmer 150 EUR, ktoré budú použité na podporu projektov konkrétnej pomoci. Všetkým, ktorí prispeli, zo srdca ďakujeme.

Komorný orchester ZOE je svojím spôsobom výnimočné teleso, ktoré pôsobí na slovenskej hudobnej scéne od roku 2008 a jeho členmi sú poprední mladí slovenskí umelci. Svoje špičkové kvality dokázal za svoju krátku existenciu na rade vysoko profesionálnych vystúpení kladne hodnotených odbornou verejnosťou aj médiami. Cieľom orchestra je uvádzať to najlepšie z klasickej hudby a prinášať tak radosť a naplnenie svojim poslucháčom. Viac na www.orchesterzoe.eu.

Ďakujeme!

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.