Umelé oplodňovanie

Pojmom umelé oplodnenie označujeme všetky reprodukčné techniky a metódy, zamerané na dosiahnutie počatia nového ľudského života spôsobom, ktorý nie je prirodzený, pretože nahrádzajú manželský pohlavný styk. Pôvodným dôvodom rozvoja týchto techník bola snaha liečiť neplodnosť.

Techniky umelého oplodnenia:

Podľa použitia pohlavných buniek

  • homológne: ak pohlavné bunky pochádzajú od páru
  • heterológne: ak pohlavné bunky pochádzajú od minimálne jedného darcu

Podľa spôsobu prevedenia

  • umelá inseminácia (AI – Artificial Insemination): vnútrotelové oplodnenie, ktoré sa dosiahne zavedením  odobratých spermií do tela ženy
  • oplodnenie v skúmavke (IVF – In Vitro Fertilization): mimotelové oplodnenie ženského vajíčka mužskou  spermiou v skúmavke. Vzniknuté ľudské embryo je následne prenesené do tela ženy (ET – Embryo Transfer)

Umelé oplodnenie ohrozuje základné ľudské práva a hodnoty, akými sú právo ľudského embrya na život (pri jednotlivých technikách dochádza k nekontrolovateľnému zabíjaniu ľudských embryí, ktoré sú nepotrebné, ďalej k manipulácii s nadbytočnými embryami, k ich zamrazovaniu a rozmrazovaniu). Umelé oplodnenie nie je liečbou neplodnosti, pretože sa nezameriava na ostraňovanie príčin neplodnosti, prípadne prekážok k počatiu, ale pozornosť sa tu sústreďuje na obídenie prirodzených procesov, na ich manipuláciu, na nedôstojné vytvorenie človeka. Základné hodnoty, ktorými sú život, dôstojnosť a nedotknuteľnosť ľudského embrya nemôžu byť manipulované, znevažované, či dokonca ohrozované. Podobne nemôžeme ignorovať ani ďalšie skutočnosti, ktoré sú viac, či menej priamo zasiahnuté procesom umelého oplodnenia – sú nimi ľudská identita, integrita ľudskej osoby, dôstojnosť ľudskej sexuality a plodenia, ako i vážnosť významu rodiny a vzťahov medzi rodičom a dieťaťom.

Témy

Užitočné linky

Knižné publikácie

 

Súvisiace články

tag: oplodnenie

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.