Umelý potrat

Umelý potrat je zámerné usmrtenie dieťaťa v lone matky, preto ho rozhodne odmietame.
Neočakávané tehotenstvo môže priniesť žene a rodine závažné problémy. Nemôže však byť dôvodom pre umelý potrat. Nikdy, ani v prípade ohrozenia zdravia alebo života matky, nie je prípustné priame usmrtenie plodu, avšak žena má právo dať si liečiť vážnu chorobu či už operatívne, alebo pomocou liekov aj v prípade, ak liečebný zásah má za následok ohrozenie alebo aj smrť plodu. Podmienkou je, že sa liečebný výsledok nedosahuje priamym usmrtením plodu (umelý potrat nemôže byť súčasťou terapie); ďalej ak je úmyslom liečiť vážnu zdravotnú poruchu, nie zbaviť sa plodu; ďalej ak liečebný zásah (metóda) zodpovedá vážnosti ochorenia (porovnaj Princíp dvojitého efektu alebo vedľajšieho účinku).

K umelému potratu často dochádza pod nátlakom lekárov, manžela alebo príbuzných. Tieto osoby, ako aj tí, ktorí potraty obhajujú, pripúšťajú alebo zľahčujú, nesú za potrat spoluvinu a podceňujú závažné následky, ktoré potrat má na telesnom a psychickom zdraví ženy. Obeťou potratu je preto nielen plod, ale aj žena, ktorá potrat podstúpi.

Na základe princípu rovnosti medzi ľuďmi je potrat z dôvodu postihnutia plodu odsúdeniahodný. Postihnutie neruší právo človeka na život. Chorého predsa treba liečiť, nie usmrtiť. K postihnutým nenarodeným deťom treba pristupovať rovnako ako k postihnutým narodeným deťom a dospelým. V prospech potratu postihnutého plodu sa argumentuje ohrozením zdravia a života ženy, vyplývajúcim z narodenia postihnutého dieťaťa. Skúsenosti vyvracajú tento názor: dieťa vyžaduje síce väčšiu starostlivosť, ale dokáže svoju rodinu spájať a upevňovať, je pre ňu darom a požehnaním.

Ďalej treba poznamenať, že sa v mnohých prípadoch – v rozpore s prenatálnou diagnostikou – narodilo zdravé dieťa. Ak berieme do úvahy, že matku zaťaží narodenie postihnutého dieťaťa, nesmieme zabudnúť, ako si vzhľadom na známe negatívne dôsledky potratu ublíži, ak potrat podstúpi.

Témy

Užitočné linky

Knižné publikácie

 

Súvisiace články

tag: oplodnenie

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.