Bioetici vítajú dôkaz kmeňových buniek v plodovej vode – už netreba zabíjať embryá

Bioetici vítajú v týchto dňoch objav na poli výskumu kmeňových buniek. Spojeným úsilím talianskych výskumníkov v Padove a amerických na Harvarde a v Inštitúte regeneratívnej medicíny v Severnej Karolíne sa podarilo prvýkrát systematicky dokázať, že v plodovej vode sa naozaj nachádzajú dospelé bunky s vlastnosťami kmeňových buniek, aké bolo doteraz možné získať iba z embryí. Nový objav nevyžaduje zabíjanie embryí, a preto výsledok spojeného americko-talianskeho projektu víta aj Cirkev.

Ako pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil riaditeľ Mendelovho inštitútu v Ríme genetik Bruno Dalla Piccola, ide o tzv. totipotentné bunky, schopné vytvoriť akékoľvek tkanivo – kosť, pečeň, krv, chrupavku, nervy atď. Ako zdôraznil, hoci o prítomnosti takýchto buniek v plodovej vode sa vedelo, až teraz boli ich vlastnosti systematicky dokázané. Znova tak vzrástla nádej na liečenie určitých vážnych ochorení. Čo genetici teraz očakávajú?

„V tejto chvíli musíme skúmať, či je tento výsledok dosiahnuteľný na všetkých vzorkách plodovej vody. Ja si myslím, že odpoveď bude pozitívna. Dôležité je zistiť, koľko stojí tzv. transdiferenciácia, čiže rozmnoženie buniek v skúmavke a ich následná transformácia na konkrétne tkanivá. Ak budú náklady na získanie týchto buniek rozumné, myslím si, že v rozmedzí piatich rokov môžeme získať veľmi zaujímavý zdroj buniek na liečenie ľudských chorôb.“

Ako uviedol genetik Dalla Piccola, teraz je potrebné vytvoriť vhodnú databanku na získavanie buniek z plodovej vody, čo by napríklad v Spojených štátoch pri počte 4 miliónov tehotenstiev ročne nemal byť veľký problém.
Na etickú stránku nového objavu sa Vatikánsky rozhlas spýtal predsedu Pápežskej rady pre apoštolát zdravotníkov kardinála Javiera Lozana Barragana:„Keď ide o transplantáciu akéhokoľvek druhu, mikroskopickú alebo makroskopickú, princípy sú jasné: nesmie spôsobovať významnú ťažkosť, neprekonateľnú škodu a príjemca môže tkanivo prijímať bez nebezpečenstva a úspešne. Ak sa pri získavaní určitého množstva plodovej vody darkyňa nedostáva do nebezpečenstva a bunky možno dostať do skúmavky aj do organizmu príjemcu bez akýchkoľvek negatívnych dôsledkov, myslím si, že nie je žiaden problém.“

K svojim očakávaniam v súvislosti s týmto výskumom kardinál Lozano Barragan povedal: „Pán v Knihe Genesis povedal človeku, aby zemi vládol nie ako absolútny majiteľ, ale ako pán, čiže aby si uvedomoval, že zem a všetko stvorenie sa rozvíja pre neho, neupadá. Nedosahuje úpadok, ale pokrok. A tak všetko, čo predstavuje pravý pokrok, čo buduje človeka v jeho celistvosti, je dobré. Čo je najjednoduchším rozlišovacím znakom toho, čo je dobré? Dobré je to, čo nám prospieva – nie egoisticky, ale prospieva nám preto, lebo sme vyvíjajúcimi sa bytosťami, ktoré sa budujú postupne. To, čo nám pomáha budovať sa, je dobré. Naopak, to, čo nás ničí, je zlé.“

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.