Lisabonský arcibiskup zaslal list o potratovom referende

Portugalsko (16. januára, RV/SIR) – Lisabonský arcibiskup José Policarpo da Cruz poslal otvorený list kňazom a kresťanským komunitám o blížiacom sa potratovom referende. Uskutoční sa 11. februára a bude rozhodovať o zjednodušení výkonu umelých potratov. V liste arcibiskup nalieha, že doktrína Katolíckej cirkvi o ľudskom živote je nemenná a „zaväzuje všetkých katolíkov, aby boli verní učeniu Cirkvi“. Okrem toho pozýva kňazov, aby počas liturgických zhromaždení iba uviedli obsah tejto informácie, pretože „slávenie liturgie nemôže byť zneužité na vyvrátenie argumentov a analyzovanie politických a sociálnych faktorov k otázkam potratu“.

To neznamená, že kňazi a kresťanské komunity nemôžu organizovať na iných miestach a v inom čase verejné diskusie, napríklad s expertmi z rôznych oblastí, kde by vysvetľovali svoje stanovisko. Na záver kardinál Policarpo znovu pripomenul, že kresťanská odpoveď na odmietnutie Božieho prikázania „Nezabiješ!“ spočíva „v odpustení a v prosbe k Bohu o pomoc“ a v uskutočňovaní toho, čo Ján Pavol II nazval „fantáziou lásky“: „Povedať nie zákonu, ktorý by potrat urobil jednoduchším, musí znamenať hovoriť áno požiadavkám bratskej lásky a vytvárať formy pomoci a solidarity pre všetky tie ženy, pre ktoré sa materstvo stalo problémom a časom zmätku a pokušenia.“

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.