Archív značiek: cirkev

  • V iniciatíve denných svätých omší na úmysel "za ochranu života" pokračuje od začiatku júla Banskobystrická diecéza. Z iniciatívy koordinátora sekcie kultúry života a na návrh predsedu Bioetickej subkomisie KBS, spišského biskupa Mons. Štefana Sečku, bola na plenárnom zasadnutí KBS ešte v minulom rok... [read more]
  • Autor: Mária Raučinová Začnime od základov.  Koľko máme pohlaví? Jeden, dva: mužské a ženské. Je niekto stredného rodu?  Ak, áno – som ochotná zmeniť svoj názor. Štúdiá rodovej rovnosti nás však presviedčajú, že okrem muža a ženy existuje niečo medzi, alebo nad alebo trans... Veda doteraz nič také ... [read more]
  •   Inštrukcia o niektorých otázkach bioetiky (súhrn) Kongregácia pre vieroučné otázky Inštrukcia reaguje na mimoriadny pokrok biomedicínskych vied, ktorý otvára nové liečebné možnosti, ale vedie aj k vážnym etickým a morálnym otázkam. Je zameraná na formáciu svedomia a je adresovaná nielen veri... [read more]
  • V Bratislave sa 26. apríla konala významná medzinárodná konferencia o pohľade Katolíckej cirkvi na problematiku rodovej ideológie s jej históriou, súvislosťami a dôsledkami. Na sympóziu, ktoré pripravila Konferencia biskupov Slovenska, boli hlavnými hosťami predstavitelia vatikánskych dikastérií - p... [read more]
  • Príspevok Anny Záborskej na medzinárodnej konferencii 26.4.2013 v Bratislave pod názvom: “Pochopiť ľudskú dôstojnosť”  Slovenská legislatíva V roku 2004 bol počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu prijatý tzv. Antidiskriminačný zákon. Tento zákon  zavádza pojem diskriminácie z dôvodu pohlavnej alebo ro... [read more]
  • Toto som ja – je fráza na spustenie Kampane za život 2013, ktorú organizuje španielska cirkev. Kampaň, ktorú predstavila Konferencia biskupov Španielska s úplným názvom „Toto som ja – človek od začiatku“, má široký záber: Plagáty, bilbordy, či tematické video v obehu na internete, ktoré prináša sved... [read more]
  • Počas konferencie Kultúra života – kultúra pre život, ktorá sa konala 27. októbra v Bratislave, sme oslovili arcibiskupa Vincenza Pagliu, predsedu Pápežskej rady pre rodinu, aby nám v krátkom rozhovore predstavil svoj pohľad na niektoré otázky týkajúce sa problematiky ochrany života a rodiny. Aké s... [read more]
  • Prinášame plné znenie príhovoru kardinála Raymonda Leo Burkea, prefekta Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry, pri Pamätníku nenarodeným deťom pri Kostole sv. Alžbety v Bratislave, dňa 20. augusta 2012: „Je pre mňa dôvodom osobitného dojatia navštíviť a modliť sa pri tomto pamätníku nenaroden... [read more]