Cirkev proti rovnoprávnosti pohlaví?

Autor: Mária Raučinová

Začnime od základov.  Koľko máme pohlaví? Jeden, dva: mužské a ženské. Je niekto stredného rodu?  Ak, áno – som ochotná zmeniť svoj názor. Štúdiá rodovej rovnosti nás však presviedčajú, že okrem muža a ženy existuje niečo medzi, alebo nad alebo trans… Veda doteraz nič také nedokázala.  A ak to niekto tvrdil, pochybné štatistiky sú na vedeckej úrovni dávno vyvrátené. Rodová (gender) teória pracuje so zastaranými výsledkami a s dojmami. Chce nám nahovoriť, že náklonnosť a sexuálna túžba sú novým pohlavím.  Takže existuje muž, žena, lesbická žena, homosexuálny muž, transsexuál, intersexuál, bisexuál… ad infinitum. Navyše im prisudzuje všetky práva ako mužovi a žene. Právo na manželstvo, na sex, zdravie, sociálne výdobytky, na deti a rodinu. Takže jedna žena môže dostávať materskú na vlastné dieťa, vziať si lesbickú ženu, ktorá poberá tiež materskú na svoje dieťa,  môžu si adoptovať ďalšie deti a dostávať na ne príspevky. O pár rokov zmení svoj vkus, preoperuje sa na muža a adoptuje si spolu s iným mužom ďalšie deti. Detí už bude neúrekom, len rodičov bude chýbať…

Cirkev sa otvorene zastala prirodzenosti muža, ženy a rodiny, keď vo vyhlásení zverejnenom na sviatok sv. Cyrila a Metoda ústami biskupov odmietla rodovú rovnosť. Nejde o náboženský názor, len o zdravý rozum. Rodová rovnosť totiž hlása rovnosť všetkých (sedem a viac) pohlaví. Rodová teória pracuje nielen s dojmami, ale aj s  pojmami.  Pohlavie –  rod –  gender; rovnosť – rovnoprávnosť;  muž – mužskosť, žena – ženskosť. Všetky dokonale zamieňa. Takže ten, kto to dôsledne nerozlišuje, si pod odmietnutím rodovej rovnosti predstaví zavrhnutie rovnoprávnosti mužov a žien. Pritom o ich rovnoprávnosti hovorila Cirkev ohlasovaním evanjelia o rovnosti muža ženy pred Bohom v časoch, keď žena ešte nemala nijaké práva a mala zavreté ústa. Aj dnes sa rovnako ozýva, aby mužov a ženy chránila pred absurditami aktuálneho času.

Denník Pravda titulkom Rovnosť pohlaví? Katolícka cirkev to odmieta (http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/286102-rovnost-pohlavi-katolicka-cirkev-to-odmieta/) zavádza rovnako ako všetky rodové štúdiá. Znovu sa potvrdilo, že v skutočnosti mu je pravda na hony vzdialená. Cirkev nepoprela rovnoprávnosť muža a ženy, ale nejasnú a nezrozumiteľnú rodovú ideológiu, ktorá sa priživuje na zákonnej a opodstatnenej rovnoprávnosti mužov a žien. Všetky medzinárodne platné dokumenty, podpísané európskymi štátmi,  totiž spomínajú rovnoprávnosť mužov a žien, pod genderom myslia iba dve pohlavia.  Len lobistické skupiny genderových feministiek manipulujú s prekladmi dokumentov a vnášajú do nich svoje teórie. Vážená verejnosť, ak chcete diskutovať, najprv sa vždy spýtajte na definície pojmov. Či sa slovo „rodový“ vôbec týka mužov a žien.

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.