Archív značiek: gender

  • Karmelitánske nakladateľstvo Bratislava v spolupráci s Fórom života pozýva do Ružomberka na prednášku Márie Raučinovej na tému "Gender alebo rodová ideológia". Prednáška sa uskutoční v Kostole Povýšenia Svätého kríža (u jezuitov) v Ružomberku vo štvrtok 24. septembra 2015. Program sa začína svätou... [read more]
  • Do Európskeho parlamentu je v týchto dňoch predložená na rokovanie a schvaľovanie Správa o stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015 z dielne Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť od spravodajkyne Marie Noichl, nemeckej europoslankyne za stranu Progresívnej aliancie soci... [read more]
  • V pondelok, 18. mája 2015, sa v Gospel Café v Bratislave uskutočnili novinárske raňajky na tému Riešenie násilia na ženách a Istanbulský dohovor. S novinármi diskutovali Anna Verešová (Áno pre život), Janka Šípošová (poslankyňa NR SR, ktorá sa dlhé roky venovala riešeniu domáceho násilia a násilia n... [read more]
  • Okolo násilia na ženách sa v poslednom čase roztočila pozoruhodná aktivita. Zapojili sa do nej vedome (a možno aj nie celkom informovane) niektoré populárne osobnosti a ďalší jednotlivci, a najmä ľudskoprávni aktivisti.  Adresujú list prezidentovi, predsedovi parlamentu a premiérovi, v ktorom ich „z... [read more]
  • Od 5. mája 2014 bude v predaji útla knižka Márie Raučinovej "Gender alebo rodová ideológia". Na pulty kníhkupectiev ju prináša Vydavateľstvo Don Bosco v rámci edície Viera do vrecka. Gender sa na nás valí zo všetkých strán. Ako by ho bolo potrebné bez vysvetlenia uznať a vhodné šíriť. Vieme, čo ... [read more]
  • Najľahšie sa tlačí politická agenda v depolarizovanej spoločnosti. Tam, kde končia rozumné argumenty a stupňujú sa city na maximálnu možnú mieru. Nie však tie pozitívne, ktoré nás nesú životom, ale negatívne, ktoré zatemňujú svetlo rozumu a prinášajú negatívne nálady. Najzákernejšia je mediálna vo... [read more]
  • Jana Jamborová, generálna tajomníčka New Women for Europe Otázka: V čem spatřuji hlavní výhrady, proč se měl zamítnout návrh usnesení EP o Plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity? Důvodů je několik a bylo by to na delší vysvětlení k pochopení celé... [read more]
  • Doteraz sme o gender teórii veľa nevedeli. A predsa je súčasťou systému školského vzdelávania. Pýtal sa nás niekto, či súhlasíme? O pôvode, dôsledkoch a metodológii tohto rozšíreného sociálneho experimentu, o zákonoch otvorených zneužitiu a o pocite osobnej zodpovednosti prednáša Mária Raučinová. Z... [read more]
  • Genderová rovnosť sa na nás tlačí silou mocou. A to aj napriek nesúhlasu zo strany bežných ľudí, rozporom vo Výbore pre rodovú rovnosť, ale aj medzi feministkami samými. Jedny ju chápu ako rovnosť príležitostí pre mužov a ženy (aspoň takto sa pri okrúhlych stoloch o nej verejne vyjadrujú), iné ako ... [read more]