Extrémne ideologická správa „Noichl“ – píšme europoslancom!

Do Európskeho parlamentu je v týchto dňoch predložená na rokovanie a schvaľovanie Správa o stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015 z dielne Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť od spravodajkyne Marie Noichl, nemeckej europoslankyne za stranu Progresívnej aliancie socialistov a demokratov. Správa pôjde do parlamentu 8. a 9. júna 2015.

Správa má podľa Fóra života a Katolíckeho hnutia žien Slovenska výrazné znaky ideológie a totalitarizmu, necitlivo zasahuje do právomoci národných štátov, vlád a parlamentov, vyvíja tlak na sociálno-inžiniersku zmenu spoločnosti a relativizuje prirodzenosť človeka i hlboko ľudské a etické zásady. Má aj vážne formálne a obsahové nedostatky.

Už v názve hovorí o rovnosti medzi mužmi a ženami, nikde však nedefinuje tieto kategórie, pričom v obsahu žiada od vlád umožnenie zmeny rodu a pohlavia podľa slobodného rodového vyjadrenia. Medzi kým má v skutočnosti nastať rovnosť, ak nejestvuje pevne stanovená pohlavnosť muža a ženy?

Správa sa tiež vágne odvoláva na vývin pojmu rodina a uznáva rodičovstvo LGBT. Vo väčšine európskych štátov však nie je uzákonené manželstvo osôb rovnakého pohlavia alebo adopcia detí takýmito pármi. Žiada teda vlády, aby konali protizákonne a nerešpektovali vlastnú ústavu?

Správa Noichl sa skrýva za slobodu a práva žien, sama však povzbudzuje k potratom, antikoncepcii a umelému oplodneniu, ktoré ničia telo i psychiku ženy, teda jej integritu a zdravie, a narušuje aj lekársku zásadu „neškodiť“. Na skorý prístup k antikoncepcii nabáda aj mladých ľudí.

Správa sa dožaduje osobitných práv pre menšinu na základe sexuálnej orientácie, považuje ženy s homosexuálnym cítením za viacnásobne znevýhodnené. Sexuálna orientácie a rodová identita nie sú dôvodom na priznávanie osobitných práv. Naopak, zvýhodňovanie oproti ostatným občanom ich stavia do pozície menejcenných.

Správa sa zameriava na odstránenie rodových stereotypov a odvoláva sa na teóriu rodu, ktorá predpokladá „rod“ ako sociálny konštrukt odlíšiteľný od biologického pohlavia, pričom ignoruje vedu a  poznatky psychológie o tzv. rodových schémach a ich pozitívnom prínose pri tvorbe pohlavnej identity človeka.

Správa necitlivým spôsobom zasahuje do kompetencie a nezávislosti vedy, keď politickým tlakom vyzýva na zmenu zoznamu duševných chorôb a vyradenie diagnózy s poruchou rodovej identity.

Rodové hľadisko, tzv. gender mainstreaming žiada zaviesť do všetkých oblastí verejného i súkromného života, do výchovy, školstva, súdnictva, do financií, čo spôsobí nespravodlivo nasmerovaný tok peňazí do rodovej politiky a diskriminuje ostatné aktivity, ktoré sa neriadia princípom rodovosti, ale poskytujú služby podľa potreby a požiadaviek občanov.

Správa tiež vyvíja nátlak na prijatie Istanbulského dohovoru o prevencii a boji proti násiliu na ženách, pričom nerieši násilie komplexne, ale iba z rodového hľadiska. Na ženy a mužov nazerá ako na vzájomne súperiace skupiny, ktoré sú neustále v konflikte záujmov, pričom Európska únia má byť arbitrom, ktorý má tento „konflikt“ vyriešiť, a to politickým spôsobom.

V globálnom zhodnotení je správa Marie Noichlovej ďalším pokusom nastoliť rodovú totalitu, podporiť tzv. rodovo korektný postoj v Európe a obmedziť slobodu názoru ľudí.

Fórum života a Katolícke hnutie žien vyzýva všetkých ľudí dobrej, aby osobne apelovali na slovenských, prípadne aj zahraničných europoslancov, aby odmietli správu Noichl, kontakty sú uvedené nižšie.

Predsedníčka Fóra života: Marcela Dobešová

Predsedníčka Katolíckeho hnutia žien Slovenska: Mária Demeterová

Kontakty na slovenských europoslancov:

Europoslanec/Europoslankyňa Politická strana email
Pál Csáky SMK/EPP pal.csaky@europarl.europa.eu
Monika Flašíková Beňová SMER-SD/S&D monika.benova@europarl.europa.eu
Eduard Kukan SDKÚ-DS/EPP eduard.kukan@europarl.europa.eu
Vladimír Maňka SMER-SD/S&D vladimir.manka@europarl.europa.eu
Miroslav Mikolášik KDH/EPP miroslav.mikolasik@europarl.europa.eu
József Nagy Most-Híd/EPP jozsef.nagy@europarl.europa.eu
Branislav Škripek OľaNO/ECR branislav.skripek@europarl.europa.eu
Monika Smolková SMER-SD/S&D monika.smolkova@europarl.europa.eu
Ivan Štefanec SDKÚ-DS/EPP ivan.stefanec@europarl.europa.eu
Richard Sulík SaS/ECR richard.sulik@europarl.europa.eu
Anna Záborská KDH/EPP anna.zaborska@europarl.europa.eu
Boris Zala SMER-SD/S&D boris.zala@europarl.europa.eu
Jana Žitňanská NOVA/ECR jana.zitnanska@europarl.europa.eu

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.