Pravoslávny kňaz: Úloha Cirkvi na ceste dejinami – svedčiť o božej Pravde

V piatok, 7. septembra, ráno privítalo ikonu Panny Márie Częstochowskej  v pravoslávnom Katedrálnom chráme svätého kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove, kde sa konala svätá liturgia. Kňaz Peter Dobrík v kázni hovoril o tom, že dôvodom putovania ikony je poukázanie na súčasný stav ľudstva – panovanie tzv. civilizácie a kultúry smrti, a teda neúcta k životu v jej rôznych formách. „Spomenutá kampaň síce nevzniká na pôde Pravoslávnej cirkvi, no tento dobrý úmysel je potrebné podporiť,“ v duchu slov apoštola Pavla: „Všetko skúmajte, dobrého sa držte.“ Kňaz označil projekt za „naddenominačný,“ pretože vychádza zdola, z „úprimnej snahy a viery jednoduchých laikov, ktorým leží na srdci dianie v spoločnosti a vo svete.“ „Nejde o nič iné, ako o svedectvo vydané v prospech tradičných kresťanských hodnôt. Jedná sa o úlohu, ktorá je poslaním Cirkvi na jej ceste dejinami – svedčiť o Božej Pravde, no a keď je to potrebné, tak aj o hriechu sveta. Cirkev musí zostať verná Pravde a nebáť sa hovoriť, keď sa pácha zlo,“ pokračoval v kázni pravoslávny duchovný a pozval veriacich k aktívnemu kresťanskému životu, návratu k tradičným hodnotám, ktoré môžu naštartovať obnovu jednotlivca i rodín, a skrze rodiny aj ozdravenie spoločnosti: „Základ je v rodine, lebo ona nie je len základnou jednotkou štátu, ale pre nás – kresťanov – je podľa slov apoštola Pavla malou domácou Cirkvou.“

Z pravoslávneho chrámu ikona ďalej putovala do Konkatedrály sv. Mikuláša, kde ju privítal prešovský dekan Jozef Dronzek spolu s ďalšími kňazmi a obrovským množstvom veriacich, medzi ktorých Fórum života rozdalo tisíce obrázkov ikony Panny Márie Częstochowskej s modlitbou za život. Na pravé poludnie sa začala svätá omša a ikonu si po jej skončení až do 16:00 chodili uctiť veriaci v dvojstupe. Cestou z Prešova do Ľutiny sa sprievod ikony rozrástol o jedného človeka – mladého motorkára, ktorý sa prihlásil na výzvu organizačného tímu. Ako povedal, motorku si kúpil iba pred pár dňami a je veľmi šťastný, že jeho prvá jazda bola práve sprevádzanie Božej Matky na púti za ochranu života.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.