List primárom gynekologicko-pôrodníckym oddeleniam

Pri príležitosti Medznárodného dňa detí zaslalo včera občianske združenie Fórum života list primárom gynekologicko-pôrodníckych oddeleni slovenských nemocníc. Prečítať si ho môžete nižšie:

 

Vážený pán primár, vážená pani primárka,

chceme sa Vám pri príležitosti Medzinárodného dňa detí prihovoriť, pretože patríte medzi ľudí, ktorí majú vďaka svojej krásnej práci možnosť každý deň sa stretať s deťmi, čo Vám tak trochu aj závidíme. A hoci sa na deň detí tešia hlavne deti, aj my dospelí máme dôvod na radosť, pretože deti sú dar, vďaka ktorému je život krajší, veselší a zmysluplnejší.

Krása Vášho povolania je zvýraznená zvlášť tým, že máte možnosť byť v kontakte s deťmi už od samého začiatku, keď ešte v bezpečí svojej mamy rastú a pripravujú sa na narodenie. Práve tieto najmenšie a najzraniteľnejšie deti sú dôvodom, pre ktorý Vám píšeme. Napriek tomu, že príroda zariadila všetko tak, aby sa tieto deti cítili čo najlepšie a najbezpečnejšie, v skutočnosti je pre ne čas pred narodením tým najrizikovejším. V decembri to bude už 50 rokov, čo bol na Slovensku prijatý prvý zákon „o umelom prerušení tehotnosti“ a pred 20 rokmi bol nahradený iným, ešte nepriateľskejším voči deťom. Za tých 50 rokov zomrelo na Slovensku násilnou smrťou umelého potratu viac ako 1 370 000 detí, teda asi každé štvrté dieťa.

Za posledných 50 rokov sme vďaka vedeckému pokroku získali veľa nových poznatkov o dieťati pred narodením. Je čas, aby sme tieto moderné poznatky využili v prospech  nenarodených detí a plne začali chrániť ich dôstojnosť a práva. Chceme v mene svojom a aj v mene detí poďakovať všetkým vám, ktorí nevykonávate umelé potraty. Veľmi si vás za to vážime a chceme vás povzbudiť, aby ste vydržali!

Aj vás ostatných chceme povzbudiť, aby sa deň detí pre vás stal inšpiráciou. Myslite, prosím, pri svojej práci na dobro nenarodených detí! A myslite aj na dobro ich mamičiek, ktoré často zúfalé žiadajú od Vás to najhoršie riešenie, ktoré všetko len zhorší a nič nevyrieši. Poskytnite im všetky potrebné informácie o fyzických a psychických rizikách umelého potratu, o priebehu zákroku,  o ich dieťati,  o možnosti získania pomoci v materstve a o lepších alternatívach umelému potratu. Tieto matky si zaslúžia poznať pravdu o umelom potrate a dostať všetky informácie nevyhnutné pre skutočne informované rozhodnutie. Ponúkame vám informáciu o linke pomoci tehotným ženám v núdzi 0800 120 024, ktorú môžete ženám odporučiť.

Vážený pán primár, vážená pani primárka, na záver Vám a Vašim spolupracovníkom chceme zaželať mnoho radosti z každého dieťaťa, ktoré sa aj vďaka Vašej krásnej práci môže narodiť. 

S úctou

Marcela Dobešová                                           Marek Michalčík
Predsedníčka, Fórum života, o. z.                   Výkonný riaditeľ, Fórum života, o. z.

Fórum života, o. z. združuje 27 mimovládnych  organizácií s cieľom budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život vo všetkých jeho formách – od počatia po prirodzenú smrť – a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.