Benedikt XVI. o situácii rodiny na Slovensku

Pápež Benedikt XVI. sa dňa 15. júna prihovoril slovenským biskupom počas ich návštevy Ríma. Svätý Otec okrem iného analyzoval aj problémy, ktorým u nás čelí rodina: „Slovensko začína pociťovať krízu manželstva a rodenia detí, a to na prvom mieste pre dôvody ekonomického charakteru, ktoré navádzajú mladé páry k odkladu manželstva. Ďalej sa vníma znížená sociálna vážnosť hodnoty manželstva, ku ktorej sa pripája krehkosť nových generácií, ktoré sa často boja vziať na seba pevné rozhodnutia a záväzky na celý život. Ďalším destabilizujúcim faktorom je nepochybne systematický útok na manželstvo a rodinu, vedený v prostredí určitej kultúry a masmédií,“ povedal Svätý Otec. Za tejto situácie musí Cirkev zintenzívňovať modlitbu, pokračovať v úsilí na podporu rodín a čeliť prítomným výzvam. Podľa Benedikta XVI. však je na Slovensku na čom stavať, pričom pri ochrane rodiny vyzdvihol aj úlohu laických skupín a hnutí: „Vďaka Bohu, vo vašej krajine je dobre rozvrhnutá sviatostná pastorácia, spojená s rodinnou: manželstvo, krst detí, prvé sväté prijímanie a birmovanie predvídajú povinnú prípravu, a je to úloha vás pastierov a kňazov, ktorí vám pomáhajú, pomáhať rodinám, aby kráčali po skutočnej ceste viery a kresťanského komunitného života. Tomuto vášmu pastoračnému konaniu môžu užitočne pomáhať skupiny, hnutia a laické cirkevné združenia angažované v prvých líniách podpory manželského a rodinného života a šírenia náuky Cirkvi o manželstve, o rodine, o sexuálnej morálke a o bioetických témach.“
K pastorácii mladých, zvlášť k pripravovanému novému pastoračnému plánu na roky 2007 až 2013, dal Benedikt XVI. našim biskupom niekoľko odporúčaní. „Živo odporúčam, aby bol každý návrh vložený do organických projektov formácie, aby ste takto mladých učili vždy spájať vieru so životom. Iba tak im budete môcť pomáhať formovať si kresťanské svedomie schopné odporovať ilúziám konzumizmu, čoraz úskočnejším a prenikavejším.“
TK KBS, RV, 15. 6. 2007

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.