Výzva ministrovi vnútra

Občianske združenia dnes zaslali ministrovi vnútra list nasledovného znenia:

Vážený pán minister Kaliňák,

my, dolupodpísaní zástupcovia občianskych organizácií, Vás žiadame, aby policajné zložky Slovenskej republiky rešpektovali Ústavu SR a zákony SR, špeciálne slobodu zhromažďovania a slobodu prejavu.

K zaslaniu tejto výzvy nás motivoval incident s políciou na ohlásenom zhromaždení Centra pre bioetickú  reformu (ďalej“ CBR) 16. októbra 2008 pred Technickou univerzitou v Košiciach. Podobne ako pred rokom v kauze kazašskej novinárky bolo teraz CBR obvinené z priestupku rušenia verejného poriadku zástupcom Krajského zboru polície. Polícia narušila pokojné zhromaždenie: žiadosťou rozpustiť ho a hrozbou zaistenia informačných panelov, ktoré boli súčasťou zhromaždenia.

Žiadame Vás preto o vyvodenie dôsledkov voči zodpovedným za tento incident a predovšetkým o zabezpečenie toho, aby sa takéto konanie v budúcnosti už viac neopakovalo. Sme presvedčení, že takéto vážne narušovanie ústavných práv občanov Slovenskej republiky, ktorú budujeme od roku 1989 na princípoch slobody, tolerancie a demokracie, v našej spoločnosti nemá žiadne miesto.

Marek Michalčik, občianske združenie Fórum života

Marek Nikolov, občianske združenie Pastor bonus
Ondrej Dostál, Konzervatívny inštitút
Matúš Demko, Network Slovakia @ Network Slovakia
Katarína Hulmanová, Fórum kresťanských inštitúcií
Mojmír Kovář, Fórum angažovaných kresťanov ČR a SR
Jozef Predáč, Liga pár páru

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.