Témou tretej Hodiny s arcibiskupom je ochrana života

Trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák, CSsR pozýva na tretie tohtoročné stretnutie „Hodina s arcibiskupom“ z cyklu Odkaz bl. Jána Pavla II. Stretnutie sa uskutoční 4. septembra 2011 o 16.00 h. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Stretnutie nesie názov Evanjelium života podľa encykliky bl. Jána Pavla II. Evangelium vitae o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života z roku 1995.

Bl. Ján Pavol II. v encyklike Evangelium vitae kladie dôraz na dôležitosť ochrany života človeka od počatia po prirodzenú smrť. Poukazuje na šíriacu sa kultúru smrti, ktorá sa prejavuje novými formami ohrozenia ľudského života, jeho integrity a dôstojnosti. Upozorňuje na zmenu pohľadu spoločnosti v tom, že mnohé útoky na život človeka, akými sú umelý potrat alebo eutanázia získavajú legálnosť a punc tzv. ľudského práva, pričom sa vyvíja tlak na ich všeobecnú, prípadne i bezplatnú dostupnosť. Ján Pavol II. na záver encykliky vyjadruje potrebu hlbokej obnovy kultúry. Obracia sa na rôzne skupiny ľudí s vedomím rôznorodých možností ich pôsobenia pri obrane života. Oslovuje zamestnancov v zdravotníctve, intelektuálov, pracovníkov v médiách, dobrovoľníkov, politikov. Apeluje na rodiny, ktoré sú darcami nového života a nositeľkami zodpovednosti za šírenie evanjelia života. S láskou sa prihovára i ženám, ktoré podstúpili umelý potrat, aby im ponúkol odpustenie a milosrdenstvo vo sviatosti zmierenia. Pripomína význam formovania svedomia, vyvinutia etického úsilia na obranu života.

„Evanjelium života je určené celej ľudskej pospolitosti. Konať v prospech života znamená pričiňovať sa o obnovu spoločnosti budovaním spoločného dobra. Nemožno totiž budovať spoločné dobro, ak sa neuznáva a nechráni právo na život, na ktorom spočívajú a z ktorého vyplývajú všetky ostatné neodcudziteľné práva človeka. Nemôže totiž jestvovať pravá demokracia, ak sa neuznáva dôstojnosť každého človeka a nerešpektujú jeho práva“ (Ján Pavol II.: Evangelium vitae, SSV Trnava, 1995, bod 101, s.180)

Po katechéze arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka na tému Evanjelium života majú ľudia možnosť položiť mu otázky k tejto téme. Je možné posielať ich vopred na e-mail:hodinasarcibiskupom@abu.sk, alebo odovzdať do košíka, ktorý bude na začiatku stretnutia umiestnený v katedrále pri vchode. Hodinu s arcibiskupom je možné naživo alebo zo záznamu sledovať v Arcidiecéznej televízii nawww.abu.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.