Vysoká pravdepodobnosť vzniku genetických ochorení pri deťoch počatých in-vitro

Pravdepodobnosť výskytu zriedkavých genetických ochorení pri deťoch počatých metódou umelého oplodnenia in-vitro je až desaťnásobne vyššia než u bežnej populácie – vyplýva to z najnovšieho výskumu realizovaného odborníkmi z Torontskej univerzity.
Vedúca výskumu, Dr. Rosanna Weksberg, však upozorňuje na nutnosť pokračovať vo výskume, ktorého výsledky poukazujú predovšetkým na dve ochorenia – Beckwith-Wiedermannov syndróm a Anglemanov syndróm.
Prvý z uvedených, ktorý sa prejavuje abnormálnym zväčšením končatín, jazyka a vysokou náchylnosťou postihnutého na obličkové nádory, sav bežnej populácii vyskytuje v pomere 1:13 000, zatiaľ čo u in-vitro počatých detí až 1:1300, teda v desaťnásobne väčšom počte.
Podobne Angelmanov syndróm, prejavujúci sa stredným až ťažkým stupňom mentálnej retardácie a výraznými poruchami reči, dosahuje v bežnej populácii incidenciu 1:15 000, u in-vitro počatých detí 1:1500.
Na častejší možný výskyt ochorení po počatí spôsobom in-vitro upozorňovali v minulosti viaceré štúdie, napríklad vedci z inštitúcie „The British government’s Human Fertilisation and Embryology Authority“ varovali na základe uskutočneného výskumu pred vyššou pravdepodnosťou výskytu genetických abnormalít až o 30% u detí počatých metódou in-vitro.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.