Archív značiek: zdravie

  • 21. marca o 12:00 sa na prízemí OC Eurovea, Pribinova 8, Bratislava, uskutoční vernisáž výstavy fotografií s názvom „21 podôb lásky“, pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu. Potrvá do 1. apríla a ide o jednu z priateľských akcií ku kampani Deň počatého dieťaťa 2013. Názov expozície výstiž... [read more]
  • Veľký úspech dosiahol vedecký tím Washingtonskej univerzity. Výskumníkom sa podarilo popísať postup, ktorým bude možné odstrániť nadbytočný (trizomický) chromozóm pacientom z Downovým syndrómom prostredníctvom génovej terapie bez toho, aby boli akokoľvek zasiahnuté či poškodené ostatné chromozómy. P... [read more]
  • Fórum života spolu so Žilinskou diecézou založili neziskovú organizáciu Gianna, n.o., ktorá prostredníctvom novozriadenej gynekologickej ambulancie poskytuje zdravotnú starostlivosť a poradenské služby v oblasti gynekológie a pôrodníctva a reprodukčného zdravia za odborného vedenia lekára rešpektujú... [read more]
  • Z výskumu uskutočneného Americkým centrom pre ochranu pred šírením ochorení ( U.S. Center for Disease Control) vyplýva, že 61% nových infekcií vírusom HIV v rozmedzí rokov 2006 -2009 bolo zaznamenaných u homosexuálnych mužov . Títo muži pritom predstavujú len 2% americkej populácie. Celkovo boli nov... [read more]
  • Podľa novej štúdie, ktorá porovnávala výskumy z celého sveta z rokov 1980-2002, sa užívaním orálnej antikoncepcie zvyšuje riziko rakoviny prsníka až o 44 percent. Štúdia bola publikovaná v októbrovom vydaní časopisu Mayo Clinic.