USA : Spokojnosť ľudí s Downovým syndrómom so životom ostro kontrastuje s vysokým počtom potratov nenarodených detí s podozrením na ochorenie

Dospelí Američania s Downovým syndrómom sú podľa  štúdie uverejnenej v renomovanom periodiku Americal Journal of Medical Genetics v 99% prípadov spokojní so svojím životom. Tento údaj ostro kontrastuje s vysokým počtom umelých potratov pri podozrení na Downov syndróm u nenarodeného dieťaťa, až 90% takýchto tehotenstiev je umelo ukončených.
Často môžeme hovoriť o eugenických potratoch týchto detí. Rodiny alebo opatrovatelia vychovávajúci dieťa s Downovým syndrómom pritom tiež často hovoria o pozitívnom vplyve takto postihnutého dieťaťa na ich osobnosť či rodinu samotnú.
Jeanne Monahan, predsedkyňa Centra pre ľudskú dôstojnosť pri organizácii Family Research Council vo Washingtone zdôrazňuje, že ľudia si často neuvedomujú, že aj postihnuté dieťa môže byť darom, preto sa rozhodla iniciovať zorganizovanie špeciálnej konferencie zameranej na túto tému, konanej 21.januára v americkom hlavnom meste. Zároveň zdôraznila, že Spojené štáty nevyhnutne potrebujú genetické poradenstvo priaznivo naklonené šanci narodiť sa pre každé dieťa.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.