Gynekologická ambulancia Gianna

Fórum života spolu so Žilinskou diecézou založili neziskovú organizáciu Gianna, n.o., ktorá prostredníctvom novozriadenej gynekologickej ambulancie poskytuje zdravotnú starostlivosť a poradenské služby v oblasti gynekológie a pôrodníctva a reprodukčného zdravia za odborného vedenia lekára rešpektujúceho dôstojnosť ľudského života od počatia. Do dnešného dňa má ambulancia už 1000 pacientiek.

V Žiline na sídlisku Solinky, podobnom mnohým iným panelákovým sídliskám v slovenských mestách, vyrástol približne pred desaťročím nový kostol a vedľa neho pastoračné centrum. V ňom bola popri ambulancii všeobecného lekára, pediatra, zubára a lekárni  najnovšie otvorená i gynekologická ambulancia Gianna. Založená bola najmä preto, aby sa mohla vykonávať prolife gynekologická starostlivosť o pacientky, kde je úcta k žene a jej počatému dieťaťu prioritou. Názov nie je náhodný, svätá Gianna Beretta Molla, ktorá zomrela krátko po pôrode, je  patrónkou ambulancie.

Lekár MUDr. Ivan Wallenfels a sestra Mgr. Veronika Lašová pracujú od 1.10.2011 v útulných, moderne vybavených priestoroch plne v súlade s princípmi katolíckej bioetiky, alebo inak povedané s prolife prístupom. Na ambulancii sú popri odbornej gynekologickej práci propagované i vyučované prirodzené metódy plánovania rodičovstva. Kvalitný ultrazvukový prístroj je samozrejmou súčasťou ambulancie. Snahou je, aby sa každá žena objednala telefonicky (0911 811 378), alebo osobne, aby zbytočne nestrácala čas čakaním na vyšetrenie. Ordinačné hodiny sú  od pondelka do stredy od 7,00 do 15,30, v štvrtok od 10,00 do 18,30, v piatok od 7,00 do 13,00. Ambulancia je úplne zazmluvnená všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami. Za výkony, ktoré prepláca poisťovňa sa teda neplatí. Za tie, ktoré nie sú preplácané síce žena zaplatí malý poplatok, ten sa však navyše posudzuje podľa jej sociálnej situácie. Tento projekt môžete podporiť  aj podpísaním dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to aj v prípade, že zatiaľ nepotrebujete gynekologické vyšetrenie.

Aj keď sa môže zdať, že ambulancia je výhodná najmä pre ženy zo Žiliny a blízkeho okolia, do jej evidencie sa už prihlásili i ženy z Bratislavy či z Levoče. Pri žene, ktorá kvôli veku alebo vzhľadom na svoju životnú situáciu neplánuje tehotenstvo a nemá časté gynekologické ťažkosti je to prijateľné i preto, že jej stačí  prísť na jedno preventívne vyšetrenie ročne. Ani vek nie je dôležitý, v ambulancii sú prihlásené ženy vo veku od 15 do 85 rokov. Lekár poskytuje konzultácie aj tým ženám, ktoré sa zatiaľ nerozhodli zmeniť gynekológa.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.