Archív značiek: život

  • V uplynulých dňoch sa aj na Slovensku objavili znepokojujúce správy o tom, že Veľká porota v Harris County v americkom Texase rozhodla, že nepodá žiadne obvinenie proti spoločnosti Planned Parenthood (pre plánované rodičovstvo) v súvislosti s ilegálnym predajom časti tiel potratených bábätiek, a to ... [read more]
  • Homília spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku pri príležitosti púte ikony Panny Márie Czestochowskej v Poprade 4. 9. 2012: „Bratia a sestry, asi pred 7 rokmi sme boli na DC, na Mariánskej hore v Levoči. Počas popoludňajšej prestávky, keďže nie som zvyknutý na „siestu“, obliekol som si ka... [read more]
  • Fórum života spolu so Žilinskou diecézou založili neziskovú organizáciu Gianna, n.o., ktorá prostredníctvom novozriadenej gynekologickej ambulancie poskytuje zdravotnú starostlivosť a poradenské služby v oblasti gynekológie a pôrodníctva a reprodukčného zdravia za odborného vedenia lekára rešpektujú... [read more]
  • Vyhlásenie Spolu s celou krajinou sme v médiách sledovali výnimočnú udalosť narodenia siamských dvojčiat Michala a Mareka, ktoré sa narodili 10. marca 2007 v Bratislave. Osud nebýva k ľuďom vždy iba priaznivý, a  ľudia bývajú vystavení mnohým ťažkostiam, ktoré si nesú počas svojich životov. Problém... [read more]