Fórum života za úctu k siamským dvojčatám

Vyhlásenie

Spolu s celou krajinou sme v médiách sledovali výnimočnú udalosť narodenia siamských dvojčiat Michala a Mareka, ktoré sa narodili 10. marca 2007 v Bratislave. Osud nebýva k ľuďom vždy iba priaznivý, a  ľudia bývajú vystavení mnohým ťažkostiam, ktoré si nesú počas svojich životov. Problémy sú však normálnou súčasťou života. Ranou osudu boli postihnutí aj siamskí novorodenci a možno ešte väčšie bremeno nesú ich rodičia. Avšak podobne ako je to pri prekonávaní iných prekážok, aj tu treba jednoznačne povedať, že sa oplatí o život a so životom bojovať. Pretože iba takýto prístup môže priniesť človekovi pokoj a pravú spokojnosť, nech už je výsledok akýkoľvek.
Preto nás veľmi zarazili a zarmútili slová pána profesora Jaroslava Simana, ktorý tvrdí, že „v súčasnosti by sa nemalo v civilizovanej spoločnosti stávať, aby sa rodili siamske dvojčatá“ (12. 4. 2007, zdroj: dnes.atlas.sk) a v inom citáte hovorí: „Bohužiaľ, bolo to donosené. Nemôžem vám iné povedať, len že bohužiaľ, pretože takéto veci sa majú riešiť úplne inak.“ (13. 4. 2007, zdroj: SME). Myslíme si, že tieto výroky boli veľmi nešťastné, nehumánne a podľa nás nie sú hodné úst lekára.
V prvom rade ide o prejav hrubej neúcty k narodeným deťom a k ich rodičom. Obávame sa, či tieto slová nemohli byť pre matku a otca chlapcov zdrojom ešte väčšej bolesti ako zdravotný stav ich detí.
Po druhé je zarážajúce a nepochopiteľné, že tieto slová vyriekol niekto, kto pred siedmymi rokmi oddelil siamské dvojčatá – dievčatá Andrejku a Lucku z Krásnohorskej Dlhej lúky, ktoré dnes s miernymi hendikepmi normálne žijú a prinášajú radosť svojim drahým a okoliu. To si pán profesor tak málo váži svoju prácu? Alebo si tak málo váži samotný život?
Po tretie tento výrok svedčí o nechutnej neľudskej praxi prenatálnej diagnostiky vedúcej k jedinému cieľu – vyhľadávať postihnuté nenarodené deti, aby mohli byť zlikvidované. Namiesto toho, aby sme v chorom nenarodenom dieťati videli pacienta, ktorému je potrebné pomôcť, vidíme v ňom parazita, ktorého treba vyhľadať a nedovoliť mu narodiť sa, aby nekazil zdravotnícke štatistiky a nezaťažoval štátny rozpočet. Čo je hodné pravej medicíny? Usmrtiť siamské dvojčatá pred narodením, alebo hľadať cesty, ako im pomôcť prežiť ich život čo najľudskejšie a pokiaľ možno oddelene?
Vyzývame zdravotníkov, aby sa nespreneverovali svojmu povolaniu, nedali sa zmiasť falošným súcitom či ekonomickými výhodami a boli skutočnými služobníkmi života a zdravia. Vyzývame špecialistov, aby prenatálnu diagnostiku využívali na rozvoj lekárskeho umenia v službe liečby prenatálnych pacientov, a nie na likvidáciu ľudských bytostí.
Chceme vysloviť uznanie rodičom siamských dvojčiat za ich odvahu a príkladný postoj k životu. Ubezpečujeme ich a ich vzácne deti o našej podpore a účasti. Na Slovensku je veľa chorých a postihnutých detí. Každé z nich je rovnocenným a cenným jedincom, ktorý môže obohatiť našu spoločnosť. Sme presvedčení, že aj Miško a Marek sú rovnako dôležití ako my všetci. Celej rodine želáme veľa sily, trpezlivosti a dobrých ľudí nablízku pri prekonávaní ich náročnej situácie.

Marcela Dobešová, predsedníčka, Fórum života, o. z.
Marek Michalčík, výkonný riaditeľ, Fórum života, o. z.

 

Fórum života je občianske združenie, ktoré združuje 27 organizácií, odborníkov a osobnosti s cieľom budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život vo všetkých jeho formách – od počatia po prirodzenú smrť – a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.